2015-09-25 11:18

2015-09-25 11:18

Lågt och sjunkande förtroende

KARLSTAD: Sifo om Karlstads universitet

17:e plats av 21.
Karlstads universitet ligger i botten och fortsätter att backa i en undersökning om förtroendet för våra universitet och högskolor.

Det är lättare att locka både studenter och personal om man har ett gott rykte.

En gång per tar TNS Sifo tempen på vad medborgarna tycker om de svenska lärosätena. Resultatet presenteras med ett anseendeindex som baseras på webbintervjuer med nästan 3 000 slumpvis utvalda personer mellan 18 och 75 år.

Ingen trevlig läsning

Det är ingen trevlig läsning för Karlstads universitet.

Universitetet ligger på 17:e plats av de 21 lärosäten som ingår i undersökningen.

Universitetet backar dessutom. Med åtta punkter på fyra år. 2012 var index 52, 2013 44, 2014 49 och nu nere på 44 igen.

Signifikativ nedgång

– En signifikativ, om än liten nedgång under de år vi mätt, säger Jonathan Wennö som ansvarar för undersökningen.

– Förra året hade vi en signifikativ uppgång, kommenterar rektor Åsa Bergenheim.

– Man måste se det här på lite längre sikt. Det hade naturligtvis varit trevligare att ligga högre, men utan att ha sett hela undersökningen och alla parametrar kan jag inte ge fler kommentarer.

Grunden för ett gott anseende är en väl fungerande verksamhet. Och att negativa händelser hanteras på bästa sätt, om och när de uppkommer, heter det i undersökningen.

Tydliga förändringar

Tre tydliga förändringar pekas ut:

Anseendet för Lunds universitet som ligger i topp blir allt starkare, medan det fortsätter att sjunka för Mälardalens och Södertörns högskolor som ligger sist. Örebro universitet som numer har en läkarutbildning ökar stadigt sitt anseende.

Det är lättare att locka både studenter och personal om man har ett gott rykte.

En gång per tar TNS Sifo tempen på vad medborgarna tycker om de svenska lärosätena. Resultatet presenteras med ett anseendeindex som baseras på webbintervjuer med nästan 3 000 slumpvis utvalda personer mellan 18 och 75 år.

Ingen trevlig läsning

Det är ingen trevlig läsning för Karlstads universitet.

Universitetet ligger på 17:e plats av de 21 lärosäten som ingår i undersökningen.

Universitetet backar dessutom. Med åtta punkter på fyra år. 2012 var index 52, 2013 44, 2014 49 och nu nere på 44 igen.

Signifikativ nedgång

– En signifikativ, om än liten nedgång under de år vi mätt, säger Jonathan Wennö som ansvarar för undersökningen.

– Förra året hade vi en signifikativ uppgång, kommenterar rektor Åsa Bergenheim.

– Man måste se det här på lite längre sikt. Det hade naturligtvis varit trevligare att ligga högre, men utan att ha sett hela undersökningen och alla parametrar kan jag inte ge fler kommentarer.

Grunden för ett gott anseende är en väl fungerande verksamhet. Och att negativa händelser hanteras på bästa sätt, om och när de uppkommer, heter det i undersökningen.

Tydliga förändringar

Tre tydliga förändringar pekas ut:

Anseendet för Lunds universitet som ligger i topp blir allt starkare, medan det fortsätter att sjunka för Mälardalens och Södertörns högskolor som ligger sist. Örebro universitet som numer har en läkarutbildning ökar stadigt sitt anseende.