2015-09-25 13:06

2015-09-25 13:06

En friskare månad för värmlänningar

VÄRMLAND: Satsning på folkhälsa i oktober

– Syftet är att få människor att röra mer på sig, äta hälsosammare och sitta stilla mindre.
Det säger Birgitta Sjökvist, verksamhetschef på Friskvården i Värmland som under oktober månad arrangerar Ett friskare Värmland.

Det är sjätte året i rad som en mängd folkhälsoaktiviteter i hela Värmland som iunder oktober samlas under paraplyet Ett friskare Värmland.

– Allt började genom ett regeringsuppdrag för sex år sedan, då folkhälsomyndigheten fick i uppgift att dra i gång projektet Ett friskare Sverige. Nu finns det inte längre något nationellt uppdrag, men i Värmland har vi valt att fortsätta med den lokala årliga folkhälsosatsningen Ett friskare Värmland, berättar Birgitta Sjökvist.

Under hela oktober satsar man på en ökad fysisk aktivitet, mindre stillasittande och bättre matvanor bland värmlänningarna, och det görs på en rad olika sätt.

– Vi har ett digert program med allt från prova-på-aktiviteter till föreläsningar, säger Sjökvist.

Står upp i kyrkan

Bland annat föreläser Aron Andersson i Filipstad. Han var först i världen med att bestiga Kebnekaise med rullstol. I Eda föreläser den före detta elitsimmerskan Emma Igelström, i Storfors kommer kyrkan enbart ha ståpsalmer under gudstjänsterna, i Munkfors kommer skolorna att införa rörelsepauser under lektionerna och i Kil kan man få testa alternativa övningar för alla nivåer vid Frykstahöjdens utegym. Och mycket annat.

– Vi vill visa att hälsa kan vara så brett, att det finns något för alla, säger hälsokonsulenten Gunilla Hermansson som jobbar i Kil.

– Vi vill hjälpa människor att komma i gång med bättre levnadsvanor, säger hennes kollega i Munkfors, Martina Svensson.

Bra program

Friskvården i Värmland är nöjd med det program som satts samman. Man kan konstatera att det är betydligt fler aktiviteter på schemat i småkommunerna jämfört med i Karlstad.

– Det är lättare att få till samarbeten i mindre kommuner. Där engagerar sig de lokala föreningarna mer, säger Birgitta Sjökvist.

Det är sjätte året i rad som en mängd folkhälsoaktiviteter i hela Värmland som iunder oktober samlas under paraplyet Ett friskare Värmland.

– Allt började genom ett regeringsuppdrag för sex år sedan, då folkhälsomyndigheten fick i uppgift att dra i gång projektet Ett friskare Sverige. Nu finns det inte längre något nationellt uppdrag, men i Värmland har vi valt att fortsätta med den lokala årliga folkhälsosatsningen Ett friskare Värmland, berättar Birgitta Sjökvist.

Under hela oktober satsar man på en ökad fysisk aktivitet, mindre stillasittande och bättre matvanor bland värmlänningarna, och det görs på en rad olika sätt.

– Vi har ett digert program med allt från prova-på-aktiviteter till föreläsningar, säger Sjökvist.

Står upp i kyrkan

Bland annat föreläser Aron Andersson i Filipstad. Han var först i världen med att bestiga Kebnekaise med rullstol. I Eda föreläser den före detta elitsimmerskan Emma Igelström, i Storfors kommer kyrkan enbart ha ståpsalmer under gudstjänsterna, i Munkfors kommer skolorna att införa rörelsepauser under lektionerna och i Kil kan man få testa alternativa övningar för alla nivåer vid Frykstahöjdens utegym. Och mycket annat.

– Vi vill visa att hälsa kan vara så brett, att det finns något för alla, säger hälsokonsulenten Gunilla Hermansson som jobbar i Kil.

– Vi vill hjälpa människor att komma i gång med bättre levnadsvanor, säger hennes kollega i Munkfors, Martina Svensson.

Bra program

Friskvården i Värmland är nöjd med det program som satts samman. Man kan konstatera att det är betydligt fler aktiviteter på schemat i småkommunerna jämfört med i Karlstad.

– Det är lättare att få till samarbeten i mindre kommuner. Där engagerar sig de lokala föreningarna mer, säger Birgitta Sjökvist.

Friskvården i Värmland

Har funnits sedan 1970-talet och finansieras av kommunerna tillsammans med landstinget i Värmland.

Har 16 anställda hälsokonsulenter, en verksamhetschef och en dietist.

Samarbetar dessutom med 100 motionsledare, sjukgymnast, psykolog samt en ekonom.

Jobbar länsövergripande med mat, motion och motivation och finns till för alla invånare i Värmland. Går att nå både via direktkontakt, och via ordination från husläkare.

Källa: