2015-09-24 11:08

2015-09-24 14:03

Stadshuset blir tillfälligt flyktingboende

KARLSTAD: Öppnas för ensamkommande barn och ungdomar

Nu öppnas en korridor i förra Stadshuset upp som tillfälligt boende för omkring ett tjugotal ensamkommande barn och ungdomar.
– Vi hoppas att det blir klart så snart som möjligt, säger Per-Inge Lidén (MP).

Han är kommunalråd och ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden som nu beslutat att ta till lösningen i väntan på ett permanent boende.

– Det kommer många ensamkommande barn och ungdomar just nu och vi har beslutat oss för att höja kvoten. Vi ska öppna ett nytt boende på Tormestad. Men det blir inte klart förrän efter nyår och i väntan på detta har vi beslutat oss för att iordningställa en korridor i det tidigare Stadshuset.

Enligt Per-Inge Lidén är trycket på platser för ensamkommande barn och ungdomar mycket högt just nu.

Uppdaterar brandskydd

– Det bor två i många rum och vissa fall tre i ett rum. Vi hoppas kunna öppna platserna så snart som möjligt. Det som behövs är en del brandskydd, som att se över branddörrar, innan allt kan vara helt klart.

– Lokalerna är ju anpassade för att vistas i dagtid och inte som boende nattetid.

Enligt Magnus Ejnermark, kommunikatör på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, rör det sig om ett 30-tal platser.

Det rör sig enbart om boende för ensamkommande barn och ungdomar.

– Barn far illa på så många olika sätt, de är oerhört utsatta. Det är krig i världen och från Karlstads sida vill vi ta vårt ansvar, det är väldigt viktigt.

Nyanställningar väntar

Per-Inge Lidén ser också ett behov av att nyanställa personal till boenden framöver.

– Just nu har vi fyllt upp med personal, men vi kommer att behöva rekrytera fler.

Han är kommunalråd och ordförande för arbetsmarknads- och socialnämnden som nu beslutat att ta till lösningen i väntan på ett permanent boende.

– Det kommer många ensamkommande barn och ungdomar just nu och vi har beslutat oss för att höja kvoten. Vi ska öppna ett nytt boende på Tormestad. Men det blir inte klart förrän efter nyår och i väntan på detta har vi beslutat oss för att iordningställa en korridor i det tidigare Stadshuset.

Enligt Per-Inge Lidén är trycket på platser för ensamkommande barn och ungdomar mycket högt just nu.

Uppdaterar brandskydd

– Det bor två i många rum och vissa fall tre i ett rum. Vi hoppas kunna öppna platserna så snart som möjligt. Det som behövs är en del brandskydd, som att se över branddörrar, innan allt kan vara helt klart.

– Lokalerna är ju anpassade för att vistas i dagtid och inte som boende nattetid.

Enligt Magnus Ejnermark, kommunikatör på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, rör det sig om ett 30-tal platser.

Det rör sig enbart om boende för ensamkommande barn och ungdomar.

– Barn far illa på så många olika sätt, de är oerhört utsatta. Det är krig i världen och från Karlstads sida vill vi ta vårt ansvar, det är väldigt viktigt.

Nyanställningar väntar

Per-Inge Lidén ser också ett behov av att nyanställa personal till boenden framöver.

– Just nu har vi fyllt upp med personal, men vi kommer att behöva rekrytera fler.