2015-09-24 20:36

2015-09-24 20:36

Molkoms Kretsloppspark nominerad

KARLSTAD

Än så länge finns bara projektet Molkoms Kretsloppspark presenterad i en förstudie som finansierats av Karlstads Kommun. Men trots detta har projektet nominerats till två priser på Återvinningsgalan.

De kategorier man nominerats i är Årets förebyggare och Årets miljöinitiativ.

– Det är vi själva som nominerat projektet som vi tror starkt på och som bör kunna vara av intresse även för många andra kommuner, säger Peter Sörensen, en av upphovsmännen till idén.

Projektet presenterades våren 2014 av Peter Sörensen och Mikael Bernholm, och är en vision om en ny sorts kretsloppspark. Kommunen nappade direkt och en förstudie sattes i gång, vilken presenterades våren 2015. För närvarande håller Karlstads kommun på att utreda om, och isåfall hur och när, idén ska kunna sättas i verket. Ett beslut väntas innan årets slut.

Återvinningsgalan går av stapeln i Göteborg i november.

De kategorier man nominerats i är Årets förebyggare och Årets miljöinitiativ.

– Det är vi själva som nominerat projektet som vi tror starkt på och som bör kunna vara av intresse även för många andra kommuner, säger Peter Sörensen, en av upphovsmännen till idén.

Projektet presenterades våren 2014 av Peter Sörensen och Mikael Bernholm, och är en vision om en ny sorts kretsloppspark. Kommunen nappade direkt och en förstudie sattes i gång, vilken presenterades våren 2015. För närvarande håller Karlstads kommun på att utreda om, och isåfall hur och när, idén ska kunna sättas i verket. Ett beslut väntas innan årets slut.

Återvinningsgalan går av stapeln i Göteborg i november.