2015-09-24 06:00

2015-09-24 06:00

Bilägare friad från hotanklagelse

KARLSTAD: Tvist om försäkringsersättning

En oenig tingsrätt friar en 47-årig Karlstadsbo som åtalats för att ha hotat en försäkringstjänsteman till livet när han nekades ersättning för sin krockskadade bil.

Tingsrätten har lyssant på telefonsamtalet mellan bilägaren och försäkringstjänstemannen. Samtalet är upprört. Båda två höjer rösten och avbryter varandra under stora delar av samtalet.

Mot slutet säger bilägaren att han ska ”krossa ditt ansikte”.

Försäkringstjänstemannen tolkade det ett rejält hot. Han trodde att bilägaren skulle söka up honom på jobbet och göra allvar av sitt uttalande.

Bilägaren säger att han aldrig hotat någon. När han sa ”krossa ansiktet” menade han att han skulle tala med tjänstemannens chef. Då skulle han ”förlora ansiktet” och skämmas, det är vanligt att man uttrycker sig så på mitt språk, förklarade han.

Det låter som en efterhandskonstruktion, anser tingsrätten.

Men det är inte ställt utom rimligt tvivel att han haft uppsåt att hota tjänstemannen, skriver rätten i domen och frikänner bilägaren.

Två av nämndemannen hade skiljaktig mening och ville döma honom till dagsböter för olaga hot.

Tingsrätten har lyssant på telefonsamtalet mellan bilägaren och försäkringstjänstemannen. Samtalet är upprört. Båda två höjer rösten och avbryter varandra under stora delar av samtalet.

Mot slutet säger bilägaren att han ska ”krossa ditt ansikte”.

Försäkringstjänstemannen tolkade det ett rejält hot. Han trodde att bilägaren skulle söka up honom på jobbet och göra allvar av sitt uttalande.

Bilägaren säger att han aldrig hotat någon. När han sa ”krossa ansiktet” menade han att han skulle tala med tjänstemannens chef. Då skulle han ”förlora ansiktet” och skämmas, det är vanligt att man uttrycker sig så på mitt språk, förklarade han.

Det låter som en efterhandskonstruktion, anser tingsrätten.

Men det är inte ställt utom rimligt tvivel att han haft uppsåt att hota tjänstemannen, skriver rätten i domen och frikänner bilägaren.

Två av nämndemannen hade skiljaktig mening och ville döma honom till dagsböter för olaga hot.