2015-09-24 09:32

2015-09-24 10:45

378 utan ström i Edsvalla

EDSVALLA

Ett strömavbrott har inträffat i Edsvalla.

Fortums personal är på väg för att lokalisera felorsaken. Genom omkopplingar kan strömmen komma tillbaka etappvis. Total berörs 370 abonnenter av avbrottet.

Vid 10.45 hade samtliga abonnenter fått tillbaka strömmen.

Orsaken till strömavbrottet är okänd.

Fortums personal är på väg för att lokalisera felorsaken. Genom omkopplingar kan strömmen komma tillbaka etappvis. Total berörs 370 abonnenter av avbrottet.

Vid 10.45 hade samtliga abonnenter fått tillbaka strömmen.

Orsaken till strömavbrottet är okänd.