2015-09-23 19:30

2015-09-23 19:30

Underskott på 15 miljoner för BUN

KARLSTAD

Barn- och ungdomsnämndens helårsprognos efter åtta månader 2015 visar ett underskott med 15 miljoner kronor. Prognosen vad gäller investeringsbudgeten visar ett överskott på 2 miljoner kronor.

Det som delvis räddar nämndens ekonomi är att fjolåret slutade med ett överskott på 15,8 miljoner kronor. Detta överskott används under året till att underlätta de besparingar som måste genomföras i verksamheten för att nämnden skall ha en ekonomi i balans år 2016.

Besparingarna är en följd av de senaste årens ökade hyreskostnader vid renoveringar och nybyggnationer samt de avtalade löneökningarna.

Det som delvis räddar nämndens ekonomi är att fjolåret slutade med ett överskott på 15,8 miljoner kronor. Detta överskott används under året till att underlätta de besparingar som måste genomföras i verksamheten för att nämnden skall ha en ekonomi i balans år 2016.

Besparingarna är en följd av de senaste årens ökade hyreskostnader vid renoveringar och nybyggnationer samt de avtalade löneökningarna.