2015-09-23 16:23

2015-09-23 16:23

Skogsbackeskolan blir flyktingboende

KARLSTAD: Fler och fler ensamkommande barn

Det kommer fler ensamkommande barn och ungdomar till Sverige - och Karlstad - än man räknat med. Nu ska nedlagda Skogsbackeskolan på Rud byggas om till ett boende för unga flyktingar.

Karlstads kommun har ett avtal med Migrationsverket för att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Avtalet gäller 38 asylplatser och 41 platser för de som har fått ett permanent uppehållstillstånd.

Överbelagda

Alla platser är fulla och de boenden som finns i dag är redan överbelagda.

– Avtalet har spelat ut sin roll. Nu handlar det bara om att ta emot de som kommer, säger Ulla Eklund, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningens personalenhet.

– I tisdags kom det fem nya ensamkommande barn till karlstad. Det kommer nya varje dag. Ingen kommun har kunnat förutse den här utvecklingen.

Långsiktig lösning

Den akuta bristen på boenden leder nu till att förvaltningen vill skynda på planeringen för en långsiktig lösning för mottagande av ensamkommande flyktingar.

Strax efter klockan åtta i tisdags morse skickade förvaltningen ett förslag till politikerna som en enig nämnd ställde sig bakom samma eftermiddag.

Nu ska en projektering påbörjas som syftar till att Skogsbackeskolan byggs om till ett boende för ensamkommande.

Det är stora lokaler med plats för både boenden för nyanlända, personal och lokaler för olika aktiviteter, skriver förvaltningen i tjänsteskrivelsen.

Nedslitna skolan

Skogsbackeskolan beskrevs som kommunens mest nedslitna skola när beslutet om en nedläggning togs i december 2012. De 116 eleverna från förskolan upp till årskurs sex fick flytta till Färjestadsskolan och Rudsskolan.

Karlstads kommun har ett avtal med Migrationsverket för att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Avtalet gäller 38 asylplatser och 41 platser för de som har fått ett permanent uppehållstillstånd.

Överbelagda

Alla platser är fulla och de boenden som finns i dag är redan överbelagda.

– Avtalet har spelat ut sin roll. Nu handlar det bara om att ta emot de som kommer, säger Ulla Eklund, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningens personalenhet.

– I tisdags kom det fem nya ensamkommande barn till karlstad. Det kommer nya varje dag. Ingen kommun har kunnat förutse den här utvecklingen.

Långsiktig lösning

Den akuta bristen på boenden leder nu till att förvaltningen vill skynda på planeringen för en långsiktig lösning för mottagande av ensamkommande flyktingar.

Strax efter klockan åtta i tisdags morse skickade förvaltningen ett förslag till politikerna som en enig nämnd ställde sig bakom samma eftermiddag.

Nu ska en projektering påbörjas som syftar till att Skogsbackeskolan byggs om till ett boende för ensamkommande.

Det är stora lokaler med plats för både boenden för nyanlända, personal och lokaler för olika aktiviteter, skriver förvaltningen i tjänsteskrivelsen.

Nedslitna skolan

Skogsbackeskolan beskrevs som kommunens mest nedslitna skola när beslutet om en nedläggning togs i december 2012. De 116 eleverna från förskolan upp till årskurs sex fick flytta till Färjestadsskolan och Rudsskolan.