2015-09-23 19:30

2015-09-23 19:30

Klubbat i stadsbyggnadsnämnden

KLUBBAT: Stadsbyggnadsnämnden, Karlstad

Plan för vårdboende

En detaljplan för Cymbalen 5 med flera söder om Klasmossen på Kronoparken har antagits. Planen har tagits fram för att det finns behov av lokaler för LSS-boende på Kronoparken. Extern intressent har visat intresse att förvärva mark från kommunen, bygga och hyra ut lokaler till kommunen.

Ja till åttavåningshus

Fastighetsbolaget Willhem vill ersätta ett befintligt tvåvåningshus längs Norrstrandsgatan i Karlstad som tidigare var en Konsumbutik med ett åttavåningshus med 32 lägenheter.

Därför har en ny detaljplan för Konstruktören 2 tagits fram, en plan som antogs av stadsbyggnadsnämnden på onsdagen.

Får föreläggande

En ägare till ett flerfamiljshus på Herrhagen i Karlstad har fått ett föreläggande av stadsbyggnadsnämnden att inom en månad åtgärda den bristfälliga ventilationen i huset. Trots flera tidigare uppmaningar har detta inte skett. Om inga åtgärder görs kommer fastighetsägaren krävas på vite.

Bussar ska namnges

Stadsbyggnadsnämnden sade ja till initiativet från den politiska majoriteten att stadsbussarna i Karlstad ska namnges med namn från kända Karlstadsbor.

Namn på nya vägar

Nya gatunamn har antagits för det nya bostadsområdet Stockfallet nordost. Namnen blev Betesmarksvägen, Gärdesgårdsvägen Skigårdsvägen, Skogsbruksvägen, Skogsbrynsvägen och Vårbruksvägen.

Plan för vårdboende

En detaljplan för Cymbalen 5 med flera söder om Klasmossen på Kronoparken har antagits. Planen har tagits fram för att det finns behov av lokaler för LSS-boende på Kronoparken. Extern intressent har visat intresse att förvärva mark från kommunen, bygga och hyra ut lokaler till kommunen.

Ja till åttavåningshus

Fastighetsbolaget Willhem vill ersätta ett befintligt tvåvåningshus längs Norrstrandsgatan i Karlstad som tidigare var en Konsumbutik med ett åttavåningshus med 32 lägenheter.

Därför har en ny detaljplan för Konstruktören 2 tagits fram, en plan som antogs av stadsbyggnadsnämnden på onsdagen.

Får föreläggande

En ägare till ett flerfamiljshus på Herrhagen i Karlstad har fått ett föreläggande av stadsbyggnadsnämnden att inom en månad åtgärda den bristfälliga ventilationen i huset. Trots flera tidigare uppmaningar har detta inte skett. Om inga åtgärder görs kommer fastighetsägaren krävas på vite.

Bussar ska namnges

Stadsbyggnadsnämnden sade ja till initiativet från den politiska majoriteten att stadsbussarna i Karlstad ska namnges med namn från kända Karlstadsbor.

Namn på nya vägar

Nya gatunamn har antagits för det nya bostadsområdet Stockfallet nordost. Namnen blev Betesmarksvägen, Gärdesgårdsvägen Skigårdsvägen, Skogsbruksvägen, Skogsbrynsvägen och Vårbruksvägen.