2015-09-23 13:02

2015-09-23 13:02

Keolis tar över stadsbusstrafiken

KARLSTAD

Nu är det klart att det blir Keolis som tar över stadsbusstrafiken i Karlstad efter Förenade Buss.

Förenade Buss AB hävde avtalet med Karlstads kommun gällande tätortstrafiken i Karlstad för knappt ett år sedan. En ny upphandling startade och avslutades sista augusti i år.

Avtalet gäller från 13 juni 2016, i sju år med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.

– Vi är nöjda med upphandlingen och att hela sex trafikföretag lämnade in anbud visar att Karlstad är en intressant och attraktiv stad att verka i, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Samma bussar

De bussar som idag används i stadstrafiken kommer att behållas även i det kommande avtalet. Den nuvarande personalen kommer att erbjudas anställning hos den nya entreprenören och kravet om biogasdrift finns kvar.

Tilldelningsbeslutet meddelades den 23 september av stadsbyggnadsnämnden. Anbudsgivarna har tio dagar på sig att begära överprövning av upphandlingen till förvaltningsrätten. Därefter kan kontrakt tecknas med Keolis.

Keolis Sverige AB har omkring 6 000 anställda och omsatte 4,4 miljarder kronor förra året. Keolis har trafikuppdrag i exempelvis Örebro län, Stockholms län och Västra Götaland.

Förenade Buss AB hävde avtalet med Karlstads kommun gällande tätortstrafiken i Karlstad för knappt ett år sedan. En ny upphandling startade och avslutades sista augusti i år.

Avtalet gäller från 13 juni 2016, i sju år med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.

– Vi är nöjda med upphandlingen och att hela sex trafikföretag lämnade in anbud visar att Karlstad är en intressant och attraktiv stad att verka i, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Samma bussar

De bussar som idag används i stadstrafiken kommer att behållas även i det kommande avtalet. Den nuvarande personalen kommer att erbjudas anställning hos den nya entreprenören och kravet om biogasdrift finns kvar.

Tilldelningsbeslutet meddelades den 23 september av stadsbyggnadsnämnden. Anbudsgivarna har tio dagar på sig att begära överprövning av upphandlingen till förvaltningsrätten. Därefter kan kontrakt tecknas med Keolis.

Keolis Sverige AB har omkring 6 000 anställda och omsatte 4,4 miljarder kronor förra året. Keolis har trafikuppdrag i exempelvis Örebro län, Stockholms län och Västra Götaland.