2015-09-23 18:51

2015-09-23 20:16

Höjer priserna för enkelbiljetter

TRAFIK

Karlstadsbuss höjer den 14 december priserna på enkelbiljetter för vuxna och skolungdom.

Priset för vuxna stiger från 23 till 25 kronor och för skolungdom från 15 till 16 kronor. Priset för ungdom, student och seniorer lämnas oförändrat.

En annan förändring i förslaget som senare ska klubbas i fullmäktige är att egenavgiftsmodellen för färdtjänsten görs om. Den nya taxeprincipen kommer enligt kommunen att ge ett självkostnadspris som mer följer resans längd, vilket blir mer rättvist och pedagogiskt att förstå för både för kunderna och transportörerna.

 

Priset för vuxna stiger från 23 till 25 kronor och för skolungdom från 15 till 16 kronor. Priset för ungdom, student och seniorer lämnas oförändrat.

En annan förändring i förslaget som senare ska klubbas i fullmäktige är att egenavgiftsmodellen för färdtjänsten görs om. Den nya taxeprincipen kommer enligt kommunen att ge ett självkostnadspris som mer följer resans längd, vilket blir mer rättvist och pedagogiskt att förstå för både för kunderna och transportörerna.