2015-09-22 17:10

2015-09-22 17:11

Ytterligare 31 sägs upp

KARLSTAD: Telia Sonera stänger ännu en verksamhet

Telia Soneras kunder har blivit allt bättre på att betala sina räkningar i tid. Det uppges vara orsaken till att Telia Soneras dotterbolag Sergel Kredittjänster stänger sitt kontor i Karlstad. 31 anställda berörs.

Till för något år sedan hade Telia Sonera 340 personer anställda på sina olika verksamheter i Karlstad. Men nu, efter flera nedläggningar, är det snart inte många fler än hälften kvar.

Den senaste stängningen gäller dotterföretaget Sergel Kredittjänster. Företaget sysslar bland annat med inkassotjänster och har än så länge kontor i Karlstad, Skellefteå, Stockholm och Visby. Karlstadskontoret har sina lokaler tillsammans med Telia Sonera-verksamheter på Lagergrens gata på Kanikenäsbanken.

Fler betalar i tid

Enligt Hans G Larsson, informationsansvarig på Telia Sonera i Sverige, beror stängningen på att de anställda under senare tid har fått allt mindre att göra. Och det beror i sin tur på att en allt större andel av kunderna betalar sina räkningar i tid så att Sergel Kredittjänster inte längre behöver kopplas in i samma utsträckning.

Till Stockholm?

Sju av de 31 anställda har fyllt 60 år och kommer att erbjudas att gå i pension. De övriga erbjuds att få börja på kontoret i Stockholm. Om de inte vill eller kan kommer de att sägas upp.

Karlstadskontoret är tänkt att stängas 1 december även om några av de anställda kommer att få lön ytterligare en tid.

I våras blev det känt att Telia Sonera stänger sitt privatmarknadskontor i Karlstad. Där berörs 110 anställda och den stängningen genomförs i nästa vecka, den 1 oktober. Verksamheten koncentreras till de andra kontoren i Göteborg, Luleå, Norrköping, Stockholm och Sundsvall.

En chock

Det beskedet beskrevs som en chock. Kommunalrådet Peter Kullgren (KD) sade till NWT att han, av de lokala cheferna, i stället hade fått det motsatta beskedet. Man planerade för att rekrytera fler anställa till Karlstadskontoret.

Kvar i Karlstad är nu ett företagsmarknadskontor och en butik. TeliaSonera uppges planera för ytterligare en butik i Karlstad. Men å andra sidan ska butiken i Arvika stängas.

Till för något år sedan hade Telia Sonera 340 personer anställda på sina olika verksamheter i Karlstad. Men nu, efter flera nedläggningar, är det snart inte många fler än hälften kvar.

Den senaste stängningen gäller dotterföretaget Sergel Kredittjänster. Företaget sysslar bland annat med inkassotjänster och har än så länge kontor i Karlstad, Skellefteå, Stockholm och Visby. Karlstadskontoret har sina lokaler tillsammans med Telia Sonera-verksamheter på Lagergrens gata på Kanikenäsbanken.

Fler betalar i tid

Enligt Hans G Larsson, informationsansvarig på Telia Sonera i Sverige, beror stängningen på att de anställda under senare tid har fått allt mindre att göra. Och det beror i sin tur på att en allt större andel av kunderna betalar sina räkningar i tid så att Sergel Kredittjänster inte längre behöver kopplas in i samma utsträckning.

Till Stockholm?

Sju av de 31 anställda har fyllt 60 år och kommer att erbjudas att gå i pension. De övriga erbjuds att få börja på kontoret i Stockholm. Om de inte vill eller kan kommer de att sägas upp.

Karlstadskontoret är tänkt att stängas 1 december även om några av de anställda kommer att få lön ytterligare en tid.

I våras blev det känt att Telia Sonera stänger sitt privatmarknadskontor i Karlstad. Där berörs 110 anställda och den stängningen genomförs i nästa vecka, den 1 oktober. Verksamheten koncentreras till de andra kontoren i Göteborg, Luleå, Norrköping, Stockholm och Sundsvall.

En chock

Det beskedet beskrevs som en chock. Kommunalrådet Peter Kullgren (KD) sade till NWT att han, av de lokala cheferna, i stället hade fått det motsatta beskedet. Man planerade för att rekrytera fler anställa till Karlstadskontoret.

Kvar i Karlstad är nu ett företagsmarknadskontor och en butik. TeliaSonera uppges planera för ytterligare en butik i Karlstad. Men å andra sidan ska butiken i Arvika stängas.