2015-09-22 21:35

2015-09-22 21:35

Positivt delårsbokslut för KS

Kommunstyrelsen i Karlstad

Positivt delårsbokslut för KS

Kommunstyrelsen godkände på tisdagen delårsbokslutet. Detta visade på ett positivt resultat på 8,6 miljoner kronor för årets åtta första månader.

Vid årets slut väntas överskottet vara fyra miljoner kronor. Investeringssidan väntas visa ett överskott på drygt tolv miljoner kronor.

Flygplatsen kan få låna

Som NWT tidigare skrivit så kommer Karlstad Airport AB att få en kredit på 15 miljoner kronor för att säkerställa bolagets likviditet fram till årsskiftet. Det beslutade kommunstyrelsen på tisdagens sammanträde.

Bolaget har nu möjlighet att låna summan av kommunen. Anledningen till att Karlstad Airport AB kan behöva en kredit är att man under förra året inte fick full täckning för sina kostnader. Ett lägre koncernbidrag, genomförda och planerade investeringar samt ett något sämre resultat i år än vad som var beräknat ligger också bakom.

Ingen sammanslagning aktuell

I slutet av förra året fick kommunledningskontoret i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheten och effekterna av att slå ihop barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen.

När nu utredningen är klar, visar den såväl fördelar med ett samgående, men det finns också flera frågor som behöver utredas djupare innan ett sådant beslut fattas. Kommunstyrelsen föreslår därför att barn- och ungdomsförvaltningen och Hammarö Karlstad gymnasieförvaltning själva får i uppdrag att lämna förslag på hur de gemensamma funktionerna kan tänkas organiseras och hur de kan samverka mer inom olika områden.

Målsättningen är att de gemensamma funktionerna ska vara igång hösten 2016.

Motion om arbetskläder

Socialdemokraterna lägger en motion att barn- och ungdomsnämnden ska kartlägga och ta fram en kostnad för att införa arbetskläder i förskolan och årskurserna 1-3. Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls, då barn- och ungdomsnämnden redan har gjort en sådan utredning. Den visade att det måste vara obligatoriskt för personalen att bära kläderna för att det inte ska bli en skattepliktig förmån.

Kökspersonal och förskolepersonal har i dag tillgång till vissa kläder och ett arbete med att kunna erbjuda fler anställda inom förvaltningen arbetskläder pågår.

Positivt delårsbokslut för KS

Kommunstyrelsen godkände på tisdagen delårsbokslutet. Detta visade på ett positivt resultat på 8,6 miljoner kronor för årets åtta första månader.

Vid årets slut väntas överskottet vara fyra miljoner kronor. Investeringssidan väntas visa ett överskott på drygt tolv miljoner kronor.

Flygplatsen kan få låna

Som NWT tidigare skrivit så kommer Karlstad Airport AB att få en kredit på 15 miljoner kronor för att säkerställa bolagets likviditet fram till årsskiftet. Det beslutade kommunstyrelsen på tisdagens sammanträde.

Bolaget har nu möjlighet att låna summan av kommunen. Anledningen till att Karlstad Airport AB kan behöva en kredit är att man under förra året inte fick full täckning för sina kostnader. Ett lägre koncernbidrag, genomförda och planerade investeringar samt ett något sämre resultat i år än vad som var beräknat ligger också bakom.

Ingen sammanslagning aktuell

I slutet av förra året fick kommunledningskontoret i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheten och effekterna av att slå ihop barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen.

När nu utredningen är klar, visar den såväl fördelar med ett samgående, men det finns också flera frågor som behöver utredas djupare innan ett sådant beslut fattas. Kommunstyrelsen föreslår därför att barn- och ungdomsförvaltningen och Hammarö Karlstad gymnasieförvaltning själva får i uppdrag att lämna förslag på hur de gemensamma funktionerna kan tänkas organiseras och hur de kan samverka mer inom olika områden.

Målsättningen är att de gemensamma funktionerna ska vara igång hösten 2016.

Motion om arbetskläder

Socialdemokraterna lägger en motion att barn- och ungdomsnämnden ska kartlägga och ta fram en kostnad för att införa arbetskläder i förskolan och årskurserna 1-3. Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls, då barn- och ungdomsnämnden redan har gjort en sådan utredning. Den visade att det måste vara obligatoriskt för personalen att bära kläderna för att det inte ska bli en skattepliktig förmån.

Kökspersonal och förskolepersonal har i dag tillgång till vissa kläder och ett arbete med att kunna erbjuda fler anställda inom förvaltningen arbetskläder pågår.