2015-09-22 10:25

2015-09-22 10:28

Graningeskolan måste byggas om

MOLKOM: Underkänt av Migrationsverket

Det dröjer åtminstone in i nästa vecka innan de första asylsökande familjerna kan flytta in i gamla Graningeskolan i Molkom. Migrationsverket kräver att lokalerna byggs om först.

Så sent som i måndags kom Migrationsverket, Karlstads kommun och Graninge Fastigheter överens om att gamla Graningeskolan i Molkom ska inrättas för att ta emot asylsökande barnfamiljer från Syrien. En intensiv upprustning av de något slitna lokalerna har också påbörjats.

Mindre rum krävs

Men nu visar det sig att den första inflyttningen dröjer. Migrationsverket vill inte ha fler än fyra personer i varje rum vilket kräver en ombyggnad den gamla skolan. Som skolan ser ut i dag består den av gamla skolsalar med plats för ganska många sängplatser i varje.

Lars Ek på Graninge fastigheter säger till NWT att det nu blir inflyttning tidigast någon gång i nästa vecka. Man kan tänka sig att det är ganska stora ombyggnader som krävs för att få till det.

Samtidigt är hyreskontraktet med Migrationsverket inte särskilt långt. Det handlar ett så kallat slussboende under sex veckor även om det kan förlängas med sex veckor i taget.

Dessutom behöver köket ställas i ordning. Under mellantiden får Ängsbacka kursgård leverera maten till Graninge.

Så sent som i måndags kom Migrationsverket, Karlstads kommun och Graninge Fastigheter överens om att gamla Graningeskolan i Molkom ska inrättas för att ta emot asylsökande barnfamiljer från Syrien. En intensiv upprustning av de något slitna lokalerna har också påbörjats.

Mindre rum krävs

Men nu visar det sig att den första inflyttningen dröjer. Migrationsverket vill inte ha fler än fyra personer i varje rum vilket kräver en ombyggnad den gamla skolan. Som skolan ser ut i dag består den av gamla skolsalar med plats för ganska många sängplatser i varje.

Lars Ek på Graninge fastigheter säger till NWT att det nu blir inflyttning tidigast någon gång i nästa vecka. Man kan tänka sig att det är ganska stora ombyggnader som krävs för att få till det.

Samtidigt är hyreskontraktet med Migrationsverket inte särskilt långt. Det handlar ett så kallat slussboende under sex veckor även om det kan förlängas med sex veckor i taget.

Dessutom behöver köket ställas i ordning. Under mellantiden får Ängsbacka kursgård leverera maten till Graninge.