2015-09-22 19:54

2015-09-22 19:55

Anställningsstopp och varsel i vården

LANDSTINGET: Drastiska åtgärder för att dämpa minussiffrorna

Landstingsstyrelsen beslutade på tisdagen om ytterligare sparåtgärder.
Det handlar om varsel, anställningsstopp och inställda julbord.

Som NWT tidigare berättat visade landstingets ekonomiska rapport för första halvåret 2015 ett underskott på drygt 80 miljoner kronor. Och ökningen av underskott fortsätter även under augusti.

Räcker inte

På tisdagens möte beslutade landstingsstyrelsen dels om ett antal kortsiktiga åtgärder, dels en utvecklingsplan för att på längre sikt sänka kostnader med bland annat ny teknik och andra arbetssätt.

Att det ska räcka för att hålla budget vid årets slut är det ingen som tror.

Än så länge kan man inte säga hur många personer eller vilka verksamheter som kommer att beröras av varsel.

Den sjätte oktober beräknar landstingsdirektör Gunilla Andersson att kunna ge mer precisa besked.

Det blir även helt stopp för hyrsjuksköterskor och mer restriktivt användande av hyrläkare och ett generellt anställningsstopp och återhållsamhet med kurser och konferenser. Dessutom blir det inköpsstopp för julbord och julgåvor, en besparing på 3–4 miljoner kronor.

Osäkra siffror

Hur långt det räcker för att hindra en kostnadsökning som kan landa på 400-500 miljoner kronor mer än budgeterat kunde landstingsdirektör Gunilla Andersson inte svara på.

– Vi jobbar för att nå långt som möjligt, mer kan jag inte säga förrän vi har kvalitetssäkrade siffror, säger hon.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stod bakom åtgärdsprogrammet men menade att det inte räcker och gjorde ett tilläggsyrkande.

Nytt uppdrag

– Vi kan konstatera att landstingsstyrelsen inte kommer att klara sitt uppdrag och vi föreslår att landstingsfullmäktige ger styrelsen ett nytt uppdrag, säger Ulric Andersson (S), ledamot i landstingsstyrelsen.

Ett uppdrag där bland annat beslutet om närsjukvårdsplatser omprövas.

– Det är ett heltokigt beslut, att i ett läge när vi måste varsla satsa 40–50 miljoner på en ny verksamhet, säger Ulric Andersson.

– Värmlänningar blir äldre och sjukare och närsjukvårdsplatserna är en del av en långsiktig lösning, säger landstingsråd Fredrik Larsson (M).

Att prata om varsel och anställningsstopp samtidigt som vårdplatser inte kan nyttjas på grund av personalbrist kan tyckas underligt.

– Det handlar om att omfördela och hitta andra arbetsformer, säger Gunilla Andersson.

Det underskott som återstår vid årets slut kommer att belasta kommande tre års budgetar.

Ambulansen i väst

Landstingsstyrelsen beslutade också att ambulansen i Arvika/Eda från och med januari 2016 ska skötas av Landstinget och inte som tidigare av Arvika kommun.

Nästa vecka kommer Landstinget i Värmland att presentera den långsiktiga utvecklingsplanen.

Som NWT tidigare berättat visade landstingets ekonomiska rapport för första halvåret 2015 ett underskott på drygt 80 miljoner kronor. Och ökningen av underskott fortsätter även under augusti.

Räcker inte

På tisdagens möte beslutade landstingsstyrelsen dels om ett antal kortsiktiga åtgärder, dels en utvecklingsplan för att på längre sikt sänka kostnader med bland annat ny teknik och andra arbetssätt.

Att det ska räcka för att hålla budget vid årets slut är det ingen som tror.

Än så länge kan man inte säga hur många personer eller vilka verksamheter som kommer att beröras av varsel.

Den sjätte oktober beräknar landstingsdirektör Gunilla Andersson att kunna ge mer precisa besked.

Det blir även helt stopp för hyrsjuksköterskor och mer restriktivt användande av hyrläkare och ett generellt anställningsstopp och återhållsamhet med kurser och konferenser. Dessutom blir det inköpsstopp för julbord och julgåvor, en besparing på 3–4 miljoner kronor.

Osäkra siffror

Hur långt det räcker för att hindra en kostnadsökning som kan landa på 400-500 miljoner kronor mer än budgeterat kunde landstingsdirektör Gunilla Andersson inte svara på.

– Vi jobbar för att nå långt som möjligt, mer kan jag inte säga förrän vi har kvalitetssäkrade siffror, säger hon.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stod bakom åtgärdsprogrammet men menade att det inte räcker och gjorde ett tilläggsyrkande.

Nytt uppdrag

– Vi kan konstatera att landstingsstyrelsen inte kommer att klara sitt uppdrag och vi föreslår att landstingsfullmäktige ger styrelsen ett nytt uppdrag, säger Ulric Andersson (S), ledamot i landstingsstyrelsen.

Ett uppdrag där bland annat beslutet om närsjukvårdsplatser omprövas.

– Det är ett heltokigt beslut, att i ett läge när vi måste varsla satsa 40–50 miljoner på en ny verksamhet, säger Ulric Andersson.

– Värmlänningar blir äldre och sjukare och närsjukvårdsplatserna är en del av en långsiktig lösning, säger landstingsråd Fredrik Larsson (M).

Att prata om varsel och anställningsstopp samtidigt som vårdplatser inte kan nyttjas på grund av personalbrist kan tyckas underligt.

– Det handlar om att omfördela och hitta andra arbetsformer, säger Gunilla Andersson.

Det underskott som återstår vid årets slut kommer att belasta kommande tre års budgetar.

Ambulansen i väst

Landstingsstyrelsen beslutade också att ambulansen i Arvika/Eda från och med januari 2016 ska skötas av Landstinget och inte som tidigare av Arvika kommun.

Nästa vecka kommer Landstinget i Värmland att presentera den långsiktiga utvecklingsplanen.