2015-09-21 06:00

2015-09-21 06:42

Här är matematik det roligaste som finns

KARLSTAD: När skolundervisningen inte räcker till

I en sal på universitetet sitter ett 20-tal tolvåringar intensivt upptagna med att lösa ett inte alldeles enkelt matematiskt problem. Det är första träffen i Matematikklubben för elever som tycker matematik är det roligaste som finns.

Matematik är kanske inte det lättaste av skolans många ämnen. Det är många elever som tycker det är svårt och besvärligt och det gäller nog lika i både grundskola, gymnasium och universitet.

Skolan lägger också ner mycket kraft på att ordna så att alla blir godkända i matematik som ju är ett av skolans kärnämnen. Det finns extraundervisning, det finns sommarskolor och mycket annat.

Spännande matematik

Men så finns det ju också en annan grupp elever, de som tycker att matematik är spännande och roligt, kanske till och med det roligaste som finns inom skolans väggar. På senare år har även deras situation uppmärksammats i debatten.

Vad gör man när man har löst alla uppgifter och det inte finns något mer att göra? När matematiklektionerna blir tråkiga för att de inte är tillräckligt stimulerande.

I våras började drog något som kallas Matematikklubben i gång i Karlstad. Det var matematikläraren Elisabet Mellroth som, tillsammans med en kollega, kom på idén med Matematikklubben.

– Vi hade pratat länge om hur man borde göra, säger Elisabet. Men till sist började vi söka bidrag för ett försök.

Började i våras

– Vi började i våras. Vi uppfattade försöket som väldigt lyckat och eftersom även utvärderingarna var väldigt positiva så sökte vi medel för en fortsättning under hösten i år och våren nästa år.

Matematikklubben vänder sig dels till mellanstadieelever och dels till högstadieelever.

Den första gruppen träffades första gången i lördags förmiddag i en lokal på Karlstads universitet och NWT var fick vara med.

Det vi såg var ett 20-tal tolvåringar som arbetade intensivt och målmedvetet med ett problem som de hade fått. Några arbetade två eller tre tillsammans medan andra arbetade för sig själva.

– Det är ingen lätt uppgift, berättar Magnus Kallin som är projektledare och pedagogiskt ansvarig på alla träffar med Matematikklubben. Det är jätteroligt att se hur koncentrerat de jobbar.

Magnus och hans medarbetare, som är blivande lärare, går runt bland klubbmedlemmarna och ger stöd och hjälp. Alla får tid att tänka och fundera.

– Det är ju inte så att alla som är med i Matematikklubben är likadana, säger Magnus. En del löser problemen snabbare, andra behöver längre tid.

Matematikklubben finansieras med bidrag från Ljungbergsfonden, som stödjer utbildningsprojekt inom matematik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Matematik är kanske inte det lättaste av skolans många ämnen. Det är många elever som tycker det är svårt och besvärligt och det gäller nog lika i både grundskola, gymnasium och universitet.

Skolan lägger också ner mycket kraft på att ordna så att alla blir godkända i matematik som ju är ett av skolans kärnämnen. Det finns extraundervisning, det finns sommarskolor och mycket annat.

Spännande matematik

Men så finns det ju också en annan grupp elever, de som tycker att matematik är spännande och roligt, kanske till och med det roligaste som finns inom skolans väggar. På senare år har även deras situation uppmärksammats i debatten.

Vad gör man när man har löst alla uppgifter och det inte finns något mer att göra? När matematiklektionerna blir tråkiga för att de inte är tillräckligt stimulerande.

I våras började drog något som kallas Matematikklubben i gång i Karlstad. Det var matematikläraren Elisabet Mellroth som, tillsammans med en kollega, kom på idén med Matematikklubben.

– Vi hade pratat länge om hur man borde göra, säger Elisabet. Men till sist började vi söka bidrag för ett försök.

Började i våras

– Vi började i våras. Vi uppfattade försöket som väldigt lyckat och eftersom även utvärderingarna var väldigt positiva så sökte vi medel för en fortsättning under hösten i år och våren nästa år.

Matematikklubben vänder sig dels till mellanstadieelever och dels till högstadieelever.

Den första gruppen träffades första gången i lördags förmiddag i en lokal på Karlstads universitet och NWT var fick vara med.

Det vi såg var ett 20-tal tolvåringar som arbetade intensivt och målmedvetet med ett problem som de hade fått. Några arbetade två eller tre tillsammans medan andra arbetade för sig själva.

– Det är ingen lätt uppgift, berättar Magnus Kallin som är projektledare och pedagogiskt ansvarig på alla träffar med Matematikklubben. Det är jätteroligt att se hur koncentrerat de jobbar.

Magnus och hans medarbetare, som är blivande lärare, går runt bland klubbmedlemmarna och ger stöd och hjälp. Alla får tid att tänka och fundera.

– Det är ju inte så att alla som är med i Matematikklubben är likadana, säger Magnus. En del löser problemen snabbare, andra behöver längre tid.

Matematikklubben finansieras med bidrag från Ljungbergsfonden, som stödjer utbildningsprojekt inom matematik, naturvetenskap och entreprenörskap.