2015-09-21 06:00

2015-09-21 06:00

E18-bygget har påbörjats

TRAFIK: Karlstadsföretag leder projektet

Nu drar den mycket efterlängtade utbyggnaden av E18 över Sörmon i gång. Det var Karlstadsföretaget Segermo entreprenad som vann anbudet.
– Vi har börjat schakta bort vegetation vid Björkåsmotet. I november är cirka 25 personer och ett 15-tal maskiner i gång, säger vd:n Daniel Pettersson.

Många har undrat när vägbygget på Sörmon ska påbörjas. Under sommaren står det på Trafikverkets skyltar och det stämmer. För Segermo entreprenad har fram till nu hållit på med planering och projektering vägsträckan.

– Det gör vi fortfarande, men nu startar även med markarbetena. Vi har börjat schakta bort vegetation vid Björkåsmotet. Det är där längst i väster som vi inleder och kommer sedan arbeta oss österut, säger Daniel Pettersson.

Märks inte mycket

– I november har arbetena inletts ordentligt. Då är cirka 25 personer och ett 15-tal maskiner i gång på Sörmon, men trafikanterna kommer inte märka mycket av oss eftersom vi kommer hålla till på den delen av E18 som kommer gå i en ny och sydligare sträckning.

Under våren nästa år blir dock vägprojektet mer synligt.

– Då kommer vi även att arbeta längs den östra delen av E18 som ska breddas längs den nuvarande vägen. Det blir lite mer utmanande för oss med tanke på all trafik som kommer gå så nära inpå vägarbetet.

– Då gäller det att trafikanterna visar hänsyn. För att göra arbetsområdet säkrare kommer vi att skärma av det med antingen betong- eller vajerräcken, säger Daniel Pettersson.

Även om den nya fyrfältsvägen byggs i terräng som till stora delar består av sandmoar blir det ändå en hel del sprängningsarbeten.

– Vi ska spränga bort 100 000 kubikmeter berg mitt på sträckan och samtidigt fylla ut Flakmossen lite längre västerut med 70 000 kubikmeter bergkross så det finns att göra.

Har nyanställt

För Segermo entreprenad som vann anbudstävlingen är ordern på E18-bygget som är värd 200 miljoner kronor den största som man hittills har tagit hem.

– Jättekul att vi gjorde det, speciellt med tanke på att bygget sker här på hemmaplan. Vi har nyanställt sex, sju personer på grund av det och lika många till andra projekt vi genomför och är nu cirka 50 anställda.

Följ projektet på /www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Varmland/Forbattringar-av-E18-mellan-Bjorkas-och-Skutberget/ och www.segermo.com/anlaggning/pagaende-projekt/

Många har undrat när vägbygget på Sörmon ska påbörjas. Under sommaren står det på Trafikverkets skyltar och det stämmer. För Segermo entreprenad har fram till nu hållit på med planering och projektering vägsträckan.

– Det gör vi fortfarande, men nu startar även med markarbetena. Vi har börjat schakta bort vegetation vid Björkåsmotet. Det är där längst i väster som vi inleder och kommer sedan arbeta oss österut, säger Daniel Pettersson.

Märks inte mycket

– I november har arbetena inletts ordentligt. Då är cirka 25 personer och ett 15-tal maskiner i gång på Sörmon, men trafikanterna kommer inte märka mycket av oss eftersom vi kommer hålla till på den delen av E18 som kommer gå i en ny och sydligare sträckning.

Under våren nästa år blir dock vägprojektet mer synligt.

– Då kommer vi även att arbeta längs den östra delen av E18 som ska breddas längs den nuvarande vägen. Det blir lite mer utmanande för oss med tanke på all trafik som kommer gå så nära inpå vägarbetet.

– Då gäller det att trafikanterna visar hänsyn. För att göra arbetsområdet säkrare kommer vi att skärma av det med antingen betong- eller vajerräcken, säger Daniel Pettersson.

Även om den nya fyrfältsvägen byggs i terräng som till stora delar består av sandmoar blir det ändå en hel del sprängningsarbeten.

– Vi ska spränga bort 100 000 kubikmeter berg mitt på sträckan och samtidigt fylla ut Flakmossen lite längre västerut med 70 000 kubikmeter bergkross så det finns att göra.

Har nyanställt

För Segermo entreprenad som vann anbudstävlingen är ordern på E18-bygget som är värd 200 miljoner kronor den största som man hittills har tagit hem.

– Jättekul att vi gjorde det, speciellt med tanke på att bygget sker här på hemmaplan. Vi har nyanställt sex, sju personer på grund av det och lika många till andra projekt vi genomför och är nu cirka 50 anställda.

Följ projektet på /www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Varmland/Forbattringar-av-E18-mellan-Bjorkas-och-Skutberget/ och www.segermo.com/anlaggning/pagaende-projekt/

Öppnas hösten 2017

Nya E18 över Sörmon väster om Karlstad blir en sju kilometer lång fyrfältsväg med vajerräcke. Närmast Karlstad breddas den befintliga vägen, medan resterande fyra kilometer kommer gå i en ny och sydligare sträckning.

En ny trafikplats vid Björkås byggs som ersätter dagens trafikplats. Mitt på sträckan anläggs en rastplats. En sammanhängande gång- och cykelförbindelse kommer också byggas utefter sträckan.

Den nya 100-vägen öppnas för trafik hösten 2017.