2015-09-18 06:00

2015-09-18 06:00

Vår tids stora samhällsutmaning

MIGRATION: Migranter, flyende, asylsökande som konsttema

Vid ingången till den nya utställningen på Värmlands Museum:

Ett stort konstverk, en installation med bilder av båtflyktingar till havs.
Det är bilder vi känner igen. De visar flyendes desperata sökande efter trygghet och ett nytt liv.
Den amerikanska konstnären Xaviera Simmons` installation är huvudnumret i utställningen som invigs i morgon, lördag.

Den amerikanska konstnären Xaviera Simmons` bildinstallation är huvudnumret i utställningen.

Utställningen öppnar klockan 13.00 på lördagen, och då medverkar både utställningsskapare, konstnärer, länsmuseicheferna Åsa Hallén (Värmlands Museum), Jan-Erik Lundström (Norrbottens Museum), landshövding Kenneth Johansson (ordförande för Svenska Migrationscentret) samt konstkritikern Mikael Löfgren.

Den senare ska leda en paneldebatt (på engelska) om migration som konst.

Enda i Europa

Som enda museum i Europa visar Värmlands Museum ”Where do we migrate to?”. Det är ett trettital konstverk som ger nya perspektiv på det som står i centrum för de flestas uppmärksamhet.

Och detta beskrivs av Värmlands Museum riktigt nog som: Vår tids stora samhällsutmaning.

Men utställningen, producerad av Center for Art Design and Visual Culture i USA, är inte dagsfärsk även om den har fått en möjligen oväntad och djupt tragisk aktualitet.

Lokal prägel

Efter urpremiären för fyra år sedan har utställningen visats i New York och New Orleans.

I Karlstad finns utställningen i sex månader i Karlstad, och därefter sänds den tillbaka till USA, till Indiana.

Utställningens curator Niels Van Tomme är i Karlstad och är den som har skapat utställningens ”lokala” prägel.

Det finns en sån, nämligen, och den består i att man i museets stora utställningshall har byggt ett enormt rum av träpallar.

Tanken är att knyta an till det som är typiskt för Sverige, den del av ekonomin som är baserad på trä.

En fråga

Hela utställningen kan sägas formulera en mycket intressant och möjligen farlig fråga.

Om det i en globaliserad värld där olika produkter obehindrat förs över alla gränser, varför kan inte vissa grupper av människor korsa gränser med samma lätthet?

Konstverken på utställningen tar upp denna fråga på olika sätt.

Xaviera Simmons bildinstallation - bilderna har hon hittat på nätet - är ett av de mer anslående konstverken. Men möjligen inte det mest tankeväckande.

Och det beror nog på att vi dagligen möter rörliga och djupt skakande bilder av det stillbilderna visar: Mänskliga tragedier på Medelhavet.

Visa-boken

En mycket mindre konstverk med möjligen större slagkraft är den bok som presenteras: En mycket tjock volym: ”The Concise Book of Visa Application Forms”. I den boken, i det konstverket finns samlat i stort sett alla de formulär som visumsökande, flyktingar, asylsökande förväntas fylla i.

Blotta storleken och bokens tyngd är en effektiv symbol för det som museet beskriver som - och det förtjänar att upprepas - ”vår tids stora samhällsutmaning”.

Att denna utställning hamnat i Karlstad beror i mångt och mycket på Mathias Nilsson, verksamhetschef på Svenska Migrationscentret i Karlstad.

Han såg utställningen i New Orleans för tre år sedan, såg och berördes djupt.

Mathias Nilsson började arbeta för att få utställningen till Sverige. Vilket han sysslat med i ett par - tre års tid. Naturligtvis utan aning om att migrantionskrisen skulle explodera ungefär samtidigt som utställningen var på väg till Karlstad.

Den amerikanska konstnären Xaviera Simmons` bildinstallation är huvudnumret i utställningen.

Utställningen öppnar klockan 13.00 på lördagen, och då medverkar både utställningsskapare, konstnärer, länsmuseicheferna Åsa Hallén (Värmlands Museum), Jan-Erik Lundström (Norrbottens Museum), landshövding Kenneth Johansson (ordförande för Svenska Migrationscentret) samt konstkritikern Mikael Löfgren.

Den senare ska leda en paneldebatt (på engelska) om migration som konst.

Enda i Europa

Som enda museum i Europa visar Värmlands Museum ”Where do we migrate to?”. Det är ett trettital konstverk som ger nya perspektiv på det som står i centrum för de flestas uppmärksamhet.

Och detta beskrivs av Värmlands Museum riktigt nog som: Vår tids stora samhällsutmaning.

Men utställningen, producerad av Center for Art Design and Visual Culture i USA, är inte dagsfärsk även om den har fått en möjligen oväntad och djupt tragisk aktualitet.

Lokal prägel

Efter urpremiären för fyra år sedan har utställningen visats i New York och New Orleans.

I Karlstad finns utställningen i sex månader i Karlstad, och därefter sänds den tillbaka till USA, till Indiana.

Utställningens curator Niels Van Tomme är i Karlstad och är den som har skapat utställningens ”lokala” prägel.

Det finns en sån, nämligen, och den består i att man i museets stora utställningshall har byggt ett enormt rum av träpallar.

Tanken är att knyta an till det som är typiskt för Sverige, den del av ekonomin som är baserad på trä.

En fråga

Hela utställningen kan sägas formulera en mycket intressant och möjligen farlig fråga.

Om det i en globaliserad värld där olika produkter obehindrat förs över alla gränser, varför kan inte vissa grupper av människor korsa gränser med samma lätthet?

Konstverken på utställningen tar upp denna fråga på olika sätt.

Xaviera Simmons bildinstallation - bilderna har hon hittat på nätet - är ett av de mer anslående konstverken. Men möjligen inte det mest tankeväckande.

Och det beror nog på att vi dagligen möter rörliga och djupt skakande bilder av det stillbilderna visar: Mänskliga tragedier på Medelhavet.

Visa-boken

En mycket mindre konstverk med möjligen större slagkraft är den bok som presenteras: En mycket tjock volym: ”The Concise Book of Visa Application Forms”. I den boken, i det konstverket finns samlat i stort sett alla de formulär som visumsökande, flyktingar, asylsökande förväntas fylla i.

Blotta storleken och bokens tyngd är en effektiv symbol för det som museet beskriver som - och det förtjänar att upprepas - ”vår tids stora samhällsutmaning”.

Att denna utställning hamnat i Karlstad beror i mångt och mycket på Mathias Nilsson, verksamhetschef på Svenska Migrationscentret i Karlstad.

Han såg utställningen i New Orleans för tre år sedan, såg och berördes djupt.

Mathias Nilsson började arbeta för att få utställningen till Sverige. Vilket han sysslat med i ett par - tre års tid. Naturligtvis utan aning om att migrantionskrisen skulle explodera ungefär samtidigt som utställningen var på väg till Karlstad.