2015-09-18 16:44

2015-09-18 16:45

Vad händer med backen?

KARLSTAD: Framtiden för Bryngfjorden ska utredas

Bryngfjordsbacken står inför ett vägskäl.
Det kan komma att göras en satsning på anläggningen – men det kan också sluta med att den läggs ner.

Skidanläggningen i Bryngfjordsbacken är välbesökt under bra vintrar.

Men anläggningen är också i behov av investeringar. Konstsnösystemet har till exempel för dålig kapacitet.

– Man måste kunna lägga snö på två, tre dagar. När jul och nyår börjar måste det vara snö i backen. Man kan inte hålla på att lägga snö i 14 dagar för då är lovperioden slut, säger Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör i kommunen.

Kommunen äger backen och i många år har Bryngfjorden golf stått för driften. Det finns planer på att utveckla anläggningen med ytterligare en nedfart och en lift, men pengar saknas. Politikerna i kommunfullmäktige sa i somras nej till att skjuta till fyra miljoner kronor till utvecklingen.

Nu står backen inför ett vägskäl.

– Då måste vi fundera hur vi gör nu. Det finns alla möjliga lösningar, det ena alternativet är en nedläggning, säger Mats Ahrén.

Frågan ska nu utredas.

Bryngfjorden golf är med i diskussionerna och har ett intresse av att driva backen.

– Vi har positiva samtal med kommunen. Jag skulle tippa på att vi kommer fram till en bra lösning, säger Joachim Brånander, styrelseordförande.

Men han ser också ett stort behov av utveckling. Bryngfjorden golf vill bland annat, som NWT berättat tidigare, att en ny nedfart byggs och att den knyts ihop med klubbhuset.

Ny säsong

I vinter kommer backen av allt att döma vara öppen.

– Vi kommer förhoppningsvis driva backen den här vintern, antingen i egen regi eller att vi köper tjänsten av Bryngfjorden golf, säger Mats Ahrén.

– De är inte villiga att bära risken ett år till, utan då får man flytta risken till kommunen. Blir det en bra vinter med 14 000 besökare blir det väldigt bra ekonomi. Men förra året var det 3 000–4 000 och då går det inte ihop för den som driver backen.

I slutändan kommer Bryngfjordsbackens framtid att bli en fråga om politiska prioriteringar.

Skidanläggningen i Bryngfjordsbacken är välbesökt under bra vintrar.

Men anläggningen är också i behov av investeringar. Konstsnösystemet har till exempel för dålig kapacitet.

– Man måste kunna lägga snö på två, tre dagar. När jul och nyår börjar måste det vara snö i backen. Man kan inte hålla på att lägga snö i 14 dagar för då är lovperioden slut, säger Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör i kommunen.

Kommunen äger backen och i många år har Bryngfjorden golf stått för driften. Det finns planer på att utveckla anläggningen med ytterligare en nedfart och en lift, men pengar saknas. Politikerna i kommunfullmäktige sa i somras nej till att skjuta till fyra miljoner kronor till utvecklingen.

Nu står backen inför ett vägskäl.

– Då måste vi fundera hur vi gör nu. Det finns alla möjliga lösningar, det ena alternativet är en nedläggning, säger Mats Ahrén.

Frågan ska nu utredas.

Bryngfjorden golf är med i diskussionerna och har ett intresse av att driva backen.

– Vi har positiva samtal med kommunen. Jag skulle tippa på att vi kommer fram till en bra lösning, säger Joachim Brånander, styrelseordförande.

Men han ser också ett stort behov av utveckling. Bryngfjorden golf vill bland annat, som NWT berättat tidigare, att en ny nedfart byggs och att den knyts ihop med klubbhuset.

Ny säsong

I vinter kommer backen av allt att döma vara öppen.

– Vi kommer förhoppningsvis driva backen den här vintern, antingen i egen regi eller att vi köper tjänsten av Bryngfjorden golf, säger Mats Ahrén.

– De är inte villiga att bära risken ett år till, utan då får man flytta risken till kommunen. Blir det en bra vinter med 14 000 besökare blir det väldigt bra ekonomi. Men förra året var det 3 000–4 000 och då går det inte ihop för den som driver backen.

I slutändan kommer Bryngfjordsbackens framtid att bli en fråga om politiska prioriteringar.