2015-09-18 14:41

2015-09-18 14:41

Handelskammarens nya krav

KARLSTAD: Ställer krav på nya slussar och snabbare tåg till Oslo

Bygg nya slussar i Trollhättan och snabbare järnväg mellan Oslo och Stockholm. På fredagen skickade Handelskammaren Värmland sina krav till Trafikverket.

Inspelet blir en del av Trafikverkets pågående arbete med att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2018-2029.

Handelskammaren känner viss oro för Värmlands del sedan bland annat infrastrukturminister Anna Johansson, i samband med ett besök i Karlstad i mars, framhöll att det kan dröja länge innan de stora satsningarna på stråket Stockholm-Oslo blir aktuella.

Snabbspåren som i dag prioriteras är mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

- Nu gäller det att fortsätta jobba för stråket Stockholm-Oslo, så att åtgärdsvalsstudien blir kraftfull och att det från regeringens sida finns en ambition i att satsa på sträckan, säger Ingela Larsson, kommunikationsansvarig på Handelskammaren Värmland i ett pressmeddelande.

En brist

Vad gäller slussarna i Trollhätte kanal duger det enligt Handelskammaren inte att slussarna endast är utpekade som en brist.

Organisationen, som företräder 1 100 värmländska företag, trycker nu på att nya slussar måste in i den nationella planen för 2018-29.

- Vänersjöfarten är en viktig kugge i transportsystemet för många av Värmlands industrier. Utan den försvinner vår direktkoppling till havet och många industrier får problem med att transportera in och ut sitt gods.

- För vissa industrier, såsom Valmet, är det rent av en ödesfråga. Vänersjöfarten innebär dessutom miljövinster och har stor potential i att avlasta väg och järnväg, säger Ingela Larsson.

Enligt Handelskammaren visar utredningar att omkring 140 000 lastbilar och 1 500 tåg per år skulle tillkomma i väg- respektive järnvägssystemet utan Vänersjöfart 2030.

Inspelet blir en del av Trafikverkets pågående arbete med att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2018-2029.

Handelskammaren känner viss oro för Värmlands del sedan bland annat infrastrukturminister Anna Johansson, i samband med ett besök i Karlstad i mars, framhöll att det kan dröja länge innan de stora satsningarna på stråket Stockholm-Oslo blir aktuella.

Snabbspåren som i dag prioriteras är mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

- Nu gäller det att fortsätta jobba för stråket Stockholm-Oslo, så att åtgärdsvalsstudien blir kraftfull och att det från regeringens sida finns en ambition i att satsa på sträckan, säger Ingela Larsson, kommunikationsansvarig på Handelskammaren Värmland i ett pressmeddelande.

En brist

Vad gäller slussarna i Trollhätte kanal duger det enligt Handelskammaren inte att slussarna endast är utpekade som en brist.

Organisationen, som företräder 1 100 värmländska företag, trycker nu på att nya slussar måste in i den nationella planen för 2018-29.

- Vänersjöfarten är en viktig kugge i transportsystemet för många av Värmlands industrier. Utan den försvinner vår direktkoppling till havet och många industrier får problem med att transportera in och ut sitt gods.

- För vissa industrier, såsom Valmet, är det rent av en ödesfråga. Vänersjöfarten innebär dessutom miljövinster och har stor potential i att avlasta väg och järnväg, säger Ingela Larsson.

Enligt Handelskammaren visar utredningar att omkring 140 000 lastbilar och 1 500 tåg per år skulle tillkomma i väg- respektive järnvägssystemet utan Vänersjöfart 2030.