2015-09-18 06:00

2015-09-18 06:00

Fel fokus i skoldebatten

SKOLAN: Stress kör slut på elever och lärare

Tidsbrist. Det är inte högre lön och status som är det viktigaste för bättre resultat i skolan. Utan mindre stress och mer tid för samtal.
Det hävdar Karlstadbördiga Acki Wästlund som i sin andra bok fokuserar på den glömda skoldebatten.

Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser och den arena där barn, pedagoger och föräldrar möts under 13 år. Den har också en av de stressigaste miljöerna och är inte organiserad för det samhälle vi lever i idag. Därför handlar debatten om den svenska skolan om fel saker hävdar idrottsläraren och beteendevetaren Acki Wästlund som under lång tid studerat elever och lärares situation.

– Självklart ska lärarna ha bättre betalt och högre status. Och visst är det bra med mindre klasser och fler lärare. Men det är inte allt, debatten måste breddas.

Boksläpp

I sin nya debattbok Avstressa skolan! - Den glömda skoldebatten, som släpps om några veckor, fokuserar hon på tre saker: vad skolan gör fel i grunden i dag, lösningen och ledarskapet.

– Skolans uppgift är att se till att ungdomar kommer ut i arbetslivet eller är förberedda för högre studier. I vårt IT-samhälle måste eleverna få in fysisk aktivitet i schemat mycket mer och de måste rustas med trygghet och självförtroende för att stå inför en grupp och byta grupper ofta i arbetslivet, förutom ämneskunskapen.

– För att ordna detta måste vi ändra vårt sätt att tänka. Ta bort stuprören där alla ämnen löper parallellt. Se i stället skoldagen som en ballong där alla ämnen ingår. Då kan man blanda idrott, matematik, fysik och svenska i ett arbetssätt som ger arbetsglädje och minskar stress och prestationsångest. Lärarna behöver vara pedagoger och inte administratörer som ska bevisa olika måluppfyllelser. Då får de också tid att vara mentorer. Både lärare och elever vill prata med varandra.

Enkel lösning

– För det tredje fungerar inte ledarskapet i dag. På grund av för hög arbetsbelastning där rektorer ansvarar för ekonomi, administration och redovisning blir det inte mycket kvar till pedagogiskt ledarskapsarbetet. Mycket pengar läggs i dag på social- och fritidsförvaltning på grund av att elever fallit igenom skolan. Om de resurserna i stället las på skolan skulle de inte behöva falla igenom. Det är frustrerande enkelt att lösa.

Acki Wästlund har kontakt med 22 000 elever på högstadiet och gymnasiet på 60 skolor i hela Sverige. Från enkäter med dem har hon samlat in massor av information.

– Till exempel har hälften av alla elever en kondition som klarar mellan sömn och lätt hushållsarbete som att diska. Så det är klart att de är helt slut och inte orkar mer om de börjar dagen med idrott. De är inte lata, de har ingen energi på grund av stress. Det är viktigt att ställa krav på eleverna, men utifrån andra grundvärden än i dag.

Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser och den arena där barn, pedagoger och föräldrar möts under 13 år. Den har också en av de stressigaste miljöerna och är inte organiserad för det samhälle vi lever i idag. Därför handlar debatten om den svenska skolan om fel saker hävdar idrottsläraren och beteendevetaren Acki Wästlund som under lång tid studerat elever och lärares situation.

– Självklart ska lärarna ha bättre betalt och högre status. Och visst är det bra med mindre klasser och fler lärare. Men det är inte allt, debatten måste breddas.

Boksläpp

I sin nya debattbok Avstressa skolan! - Den glömda skoldebatten, som släpps om några veckor, fokuserar hon på tre saker: vad skolan gör fel i grunden i dag, lösningen och ledarskapet.

– Skolans uppgift är att se till att ungdomar kommer ut i arbetslivet eller är förberedda för högre studier. I vårt IT-samhälle måste eleverna få in fysisk aktivitet i schemat mycket mer och de måste rustas med trygghet och självförtroende för att stå inför en grupp och byta grupper ofta i arbetslivet, förutom ämneskunskapen.

– För att ordna detta måste vi ändra vårt sätt att tänka. Ta bort stuprören där alla ämnen löper parallellt. Se i stället skoldagen som en ballong där alla ämnen ingår. Då kan man blanda idrott, matematik, fysik och svenska i ett arbetssätt som ger arbetsglädje och minskar stress och prestationsångest. Lärarna behöver vara pedagoger och inte administratörer som ska bevisa olika måluppfyllelser. Då får de också tid att vara mentorer. Både lärare och elever vill prata med varandra.

Enkel lösning

– För det tredje fungerar inte ledarskapet i dag. På grund av för hög arbetsbelastning där rektorer ansvarar för ekonomi, administration och redovisning blir det inte mycket kvar till pedagogiskt ledarskapsarbetet. Mycket pengar läggs i dag på social- och fritidsförvaltning på grund av att elever fallit igenom skolan. Om de resurserna i stället las på skolan skulle de inte behöva falla igenom. Det är frustrerande enkelt att lösa.

Acki Wästlund har kontakt med 22 000 elever på högstadiet och gymnasiet på 60 skolor i hela Sverige. Från enkäter med dem har hon samlat in massor av information.

– Till exempel har hälften av alla elever en kondition som klarar mellan sömn och lätt hushållsarbete som att diska. Så det är klart att de är helt slut och inte orkar mer om de börjar dagen med idrott. De är inte lata, de har ingen energi på grund av stress. Det är viktigt att ställa krav på eleverna, men utifrån andra grundvärden än i dag.

Acki Wästlund

67 år, make och tre barn.

Född och uppvuxen i Karlstad, bosatt både i Stockholm och Karlstad.

Utbildad idrottslärare och beteendevetare och började jobba som lärare i invandrartäta Botkyrka.

Har sedan slutet av 1990-talet arbetat med utvecklingsfrågor inom skolan och grundare till Svenska Institutet FMS (Fysisk kapacitet, Mental balans, Social kompetens).

Har tidigare skrivit boken Skolan - en arena för personlig utveckling samt flera vetenskapliga artiklar om betydelsen av fysisk aktivitet inom skolan.

Aktuell med boken Avstressa skola - Den glömda skoldebatten, som släpps vecka 44.

Källa: