2015-09-17 06:00

2015-09-17 06:52

Sorgebarnen slåss om energibolagets vinster

KARLSTAD: Karlstad Airport och Vindpark Vänern

Vinsterna som bostadsbolaget och energibolaget gör på sina kunder räcker inte för att täcka förlusterna på flygplatsen och vindparken.
Nu tvingas kommunen ge Karlstad Airport en checkkredit på 15 miljoner.

KBAB och Karlstads Energi AB går bra. De två helägda kommunala bolagen tjänar duktigt med pengar på sina hyresgäster och elkunder.

Kommunägda Karlstad Airport och Vindpark Vänern Kraft AB går dåligt. De behöver vinsterna från de lyckosamma bolagen för sin överlevnad.

Tomt i kassan

Just nu är det tomt i kassan på flygplatsen. Flygplatsbolaget är i akut behov av kontanter. Pengar de måste ha inom en månad, under oktober. För att säkerställa likviditeten i bolaget föreslås de få en kommunintern kreditlimit på 15 miljoner.

– De har lite större behov av likvida medel än vad vi hade räknat med. Bolaget har inga problem med kapitalet, det är bara på bankkontot det saknas pengar, säger kommunens ekonomidirektör Lars Sätterberg.

Oklarheter om vissa statliga stöd ska tillåtas och skärpta säkerhetsbestämmelser påverkar också ekonomin.

2014 gick flygplatsen back med 21 miljoner.

Stadshus AB, moderbolag i den kommunala bolagskoncernen, kunde bara ta hand om halva förlusten.

– Det fanns ingen möjlighet att fullt ut kvitta förlusten mot energibolagets vinst som gick till att täcka förlusterna i vindparken, säger Lars Sätterberg.

Flygplatsen har gjort förluster på runt 20 miljoner varje år under de senaste åren. 2015 väntas inte bli något undantag.

Jönköping

Förra året fick flygplatsen dessutom ett extra tillskott på 15 miljoner. En förlustgaranti som var ett krav för att få igång Frankfurtlinjen.

De pengarna försvann direkt till tyska Lufthansa och brittiska BMI.

Nu mellanlandar planen i Jönköping där regionen tagit över det ekonomiska ansvaret för linjen under 2015. Men redan från och med nästa år måste Karlstads kommun återigen vara med och täcka eventuella underskott på Frankfurtlinjen.

KBAB och Karlstads Energi AB går bra. De två helägda kommunala bolagen tjänar duktigt med pengar på sina hyresgäster och elkunder.

Kommunägda Karlstad Airport och Vindpark Vänern Kraft AB går dåligt. De behöver vinsterna från de lyckosamma bolagen för sin överlevnad.

Tomt i kassan

Just nu är det tomt i kassan på flygplatsen. Flygplatsbolaget är i akut behov av kontanter. Pengar de måste ha inom en månad, under oktober. För att säkerställa likviditeten i bolaget föreslås de få en kommunintern kreditlimit på 15 miljoner.

– De har lite större behov av likvida medel än vad vi hade räknat med. Bolaget har inga problem med kapitalet, det är bara på bankkontot det saknas pengar, säger kommunens ekonomidirektör Lars Sätterberg.

Oklarheter om vissa statliga stöd ska tillåtas och skärpta säkerhetsbestämmelser påverkar också ekonomin.

2014 gick flygplatsen back med 21 miljoner.

Stadshus AB, moderbolag i den kommunala bolagskoncernen, kunde bara ta hand om halva förlusten.

– Det fanns ingen möjlighet att fullt ut kvitta förlusten mot energibolagets vinst som gick till att täcka förlusterna i vindparken, säger Lars Sätterberg.

Flygplatsen har gjort förluster på runt 20 miljoner varje år under de senaste åren. 2015 väntas inte bli något undantag.

Jönköping

Förra året fick flygplatsen dessutom ett extra tillskott på 15 miljoner. En förlustgaranti som var ett krav för att få igång Frankfurtlinjen.

De pengarna försvann direkt till tyska Lufthansa och brittiska BMI.

Nu mellanlandar planen i Jönköping där regionen tagit över det ekonomiska ansvaret för linjen under 2015. Men redan från och med nästa år måste Karlstads kommun återigen vara med och täcka eventuella underskott på Frankfurtlinjen.