2015-09-17 18:41

2015-09-17 18:41

S motionerar för mer kultur

KARLSTAD

Socialdemokraterna i Karlstad har skrivit en motion till kommunfullmäktige om att man vill se mer kultur i Karlstads bostadsområden.

Detta efter att regeringen har gett statens kulturråd i uppdrag att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden under 2016–2018. Syftet är att skapa goda förutsättningar för ökat inflytande, delaktighet och utbud av kultur och konstnärlig gestaltning.

Socialdemokraterna tar upp Orrholmsgaraget som ett bra lokalt exempel på kultur där folk bor.

”Vi vill nu undersöka möjligheterna att sprida erfarenheterna till fler områden, i första hand Kronoparken. Här finns stora möjligheter att utveckla samverkan mellan universitetet och stadsdelen och hitta arbetsformer som bidrar till såväl ökad trivsel, ökat engagemang och en förbättrad integration”, skriver partiet i motionen.

Man vill nu undersöka möjligheterna att söka ekonomiskt stöd från regeringens satsning.

Detta efter att regeringen har gett statens kulturråd i uppdrag att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden under 2016–2018. Syftet är att skapa goda förutsättningar för ökat inflytande, delaktighet och utbud av kultur och konstnärlig gestaltning.

Socialdemokraterna tar upp Orrholmsgaraget som ett bra lokalt exempel på kultur där folk bor.

”Vi vill nu undersöka möjligheterna att sprida erfarenheterna till fler områden, i första hand Kronoparken. Här finns stora möjligheter att utveckla samverkan mellan universitetet och stadsdelen och hitta arbetsformer som bidrar till såväl ökad trivsel, ökat engagemang och en förbättrad integration”, skriver partiet i motionen.

Man vill nu undersöka möjligheterna att söka ekonomiskt stöd från regeringens satsning.