2015-09-17 21:37

2015-09-17 21:38

Ja till detaljplan för omstritt bostadsområde

KARLSTAD: Trots kritik från grannar och Naturskyddsföreningen

På onsdagskvällen godkände fullmäktige detaljplanen för bostadsområdet Katrineberg.
Området är omstritt. Grannarna är negativa och har talat om miljörisker och Naturskyddsföreningen har haft invändningar.
– Vi känner oss trygga att Katrineberg är säkert att bygga ut.

Det säger Margareta Nilsson, projektledare för Katrineberg på Karlstads kommun. Debatten har varit het kring Katrineberg där 750 nya bostäder planeras.

Grannarna är oroliga för att kemikalier från den gamla ammunitionsfabriken på Zakrisdal skulle kunna ha dumpats i Kattfjorden.

Naturskyddsföreningen menar att Katrineberg har så stora naturvärden att det inte bör exploateras. Samtidigt genomför Statens geologiska undersökning fortfarande markstudier på Zakrisdal.

– Men det handlar inte om detaljplaneområdet vid Katrineberg, utan närmare där ammunitionsfabriken låg. Det är staten som har bestämt att göra undersökningen, men jag kan inte se att den får några konsekvenser för Katrineberg, säger Margareta Nilsson.

Hon menar att marken vid det kommande bostadsområdet är noga utredd.

– Vi känner oss trygga att Katrineberg är säkert att bygga ut. Sedan kan det alltid finnas behov av mindre saneringar. När det gäller naturvärdena är det bara en av åtta nyckelbiotoper som påverkas. Man får göra ständiga avväganden när en stad växer.

Det säger Margareta Nilsson, projektledare för Katrineberg på Karlstads kommun. Debatten har varit het kring Katrineberg där 750 nya bostäder planeras.

Grannarna är oroliga för att kemikalier från den gamla ammunitionsfabriken på Zakrisdal skulle kunna ha dumpats i Kattfjorden.

Naturskyddsföreningen menar att Katrineberg har så stora naturvärden att det inte bör exploateras. Samtidigt genomför Statens geologiska undersökning fortfarande markstudier på Zakrisdal.

– Men det handlar inte om detaljplaneområdet vid Katrineberg, utan närmare där ammunitionsfabriken låg. Det är staten som har bestämt att göra undersökningen, men jag kan inte se att den får några konsekvenser för Katrineberg, säger Margareta Nilsson.

Hon menar att marken vid det kommande bostadsområdet är noga utredd.

– Vi känner oss trygga att Katrineberg är säkert att bygga ut. Sedan kan det alltid finnas behov av mindre saneringar. När det gäller naturvärdena är det bara en av åtta nyckelbiotoper som påverkas. Man får göra ständiga avväganden när en stad växer.