2015-09-16 15:42

2015-09-16 15:42

Aska ger skogen nytt liv

KARLSTAD: Kretsloppet sluts genom askåterföring

Genom att återföra askan från kraftvärmeverket Heden till skogen, bidrar Karlstads Energi med naturlig kraft och näring åt naturen. Kretsloppet sluts och nästa generation skog ges goda förutsättningar att växa.
– Man ger något tillbaka till skogen.

Det säger Henrik Pedersen, vd för företaget Askungen Vital som sedan fem år tillbaka samarbetar med Karlstads Energi kring askåterföringen.

– Det som eldas på Heden är rent skogsbränsle, ett krav för att det ska gå att återföra askan. Det fungerar inte om man till exempel bränner sopor i samma anläggning, säger Pedersen.

Sluter kretsloppet

Efter en avverkning så flisas toppar och grenar inför förbränning. Hade materialet i stället fått ligga kvar på avverkningsområdet så hade det förmultnat och blivit till näring i skogens naturliga kretslopp.

– Nu bryter vi kretsloppet för att vi vill omvandla råvaran till värme, men genom att återföra askan till de berörda skogsområdena efter förbränningen så sluts kretsloppet, säger Pedersen.

Vitaliserar skogen

Karlstads Energi har jobbat med askåterföring sedan år 2000.

– Från början hade det en koppling till en miljömärkning för förnyelsebar elproduktion, men när elcertifikatsystemet infördes några år senare försvann det incitamentet. Sedan dess återför vi askan enbart för att det är ett sätt att återskapa ett naturligt kretslopp. Askan hjälper till att vitalisera skogsområdena, vilket är viktigt för återväxten, säger Johan Thelander, utredningsingenjör på Karlstads Energi.

Totalt från kraftvärmeverken Heden 2 och 3 återförs årligen cirka 3 500 ton aska till närliggande skogar.

Härdas i ett halvår

Den insamlade träaskan lastas på en lastbil och blandas med vatten. Därefter förs den till Askungens depå i Vänerhamnsområdet där den härdas under cirka ett halvår. Därefter krossas den och körs ut i skogen där den sprids över markerna med hjälp av en skogsmaskin.

Vad gör man med askan om man inte återför den till skogen?

– Vi får bland annat förfrågningar från jordbrukare som vill ha den för att vitalisera sina odlingar. Vi har dock beslutat att trots att det är förenat med en kostnad så vill vi återföra askan till skogen. Det känns naturligt för oss som jobbar med skogen som råvara, säger Johan Thelander.

Askåterföringen kostar Karlstads Energi cirka 2 miljoner kronor per år.

Enligt Henrik Pedersen är det i dag fortfarande ovanligt att man tar hand om askan på det sätt som Karlstads Energi gör.

– Det är jättesynd, för skogen behöver näringen.

Det säger Henrik Pedersen, vd för företaget Askungen Vital som sedan fem år tillbaka samarbetar med Karlstads Energi kring askåterföringen.

– Det som eldas på Heden är rent skogsbränsle, ett krav för att det ska gå att återföra askan. Det fungerar inte om man till exempel bränner sopor i samma anläggning, säger Pedersen.

Sluter kretsloppet

Efter en avverkning så flisas toppar och grenar inför förbränning. Hade materialet i stället fått ligga kvar på avverkningsområdet så hade det förmultnat och blivit till näring i skogens naturliga kretslopp.

– Nu bryter vi kretsloppet för att vi vill omvandla råvaran till värme, men genom att återföra askan till de berörda skogsområdena efter förbränningen så sluts kretsloppet, säger Pedersen.

Vitaliserar skogen

Karlstads Energi har jobbat med askåterföring sedan år 2000.

– Från början hade det en koppling till en miljömärkning för förnyelsebar elproduktion, men när elcertifikatsystemet infördes några år senare försvann det incitamentet. Sedan dess återför vi askan enbart för att det är ett sätt att återskapa ett naturligt kretslopp. Askan hjälper till att vitalisera skogsområdena, vilket är viktigt för återväxten, säger Johan Thelander, utredningsingenjör på Karlstads Energi.

Totalt från kraftvärmeverken Heden 2 och 3 återförs årligen cirka 3 500 ton aska till närliggande skogar.

Härdas i ett halvår

Den insamlade träaskan lastas på en lastbil och blandas med vatten. Därefter förs den till Askungens depå i Vänerhamnsområdet där den härdas under cirka ett halvår. Därefter krossas den och körs ut i skogen där den sprids över markerna med hjälp av en skogsmaskin.

Vad gör man med askan om man inte återför den till skogen?

– Vi får bland annat förfrågningar från jordbrukare som vill ha den för att vitalisera sina odlingar. Vi har dock beslutat att trots att det är förenat med en kostnad så vill vi återföra askan till skogen. Det känns naturligt för oss som jobbar med skogen som råvara, säger Johan Thelander.

Askåterföringen kostar Karlstads Energi cirka 2 miljoner kronor per år.

Enligt Henrik Pedersen är det i dag fortfarande ovanligt att man tar hand om askan på det sätt som Karlstads Energi gör.

– Det är jättesynd, för skogen behöver näringen.