2015-09-15 16:28

2015-09-15 16:28

Sjuvåningshus planeras i Viken

KARLSTAD: Karlstadsbolag vill bygga 50 lägenheter

Bolaget Vikab fastighetsförvaltning vill bygga ett nytt flerfamiljshus med cirka 50 lägenheter på en tomt som nu är parkering längs Vikengatan i Karlstad.
– Vi har lämnat in en intresseanmälan till kommunen att få uppföra ett sjuvåningshus med indragen takvåning.

Det berättar Alf Zettertröm, styrelseordförande i Karlstadsbaserade Vikab fastighetsförvaltning.

Den aktuella tomten är belägen mellan Pekås parkering och flerfamiljshuset med adressen Vikengatan 16 på en tomt som för närvarande är parkeringsplats åt boende i området.

Väntar på skriftligt svar

Tomten ägs av Karlstads kommun och Vikab har ett arrendeavtal på den som löper fram till 2029. Nu har bolaget skickat in en intresseanmälan till kommunen där man berättar om sitt önskemål att få bebygga den med ett nytt bostadshus.

– Vi har redan hört oss för och fått lovande muntliga besked. Det behövs ju fler bostäder i Karlstad och nu väntar vi även på ett skriftligt svar från kommunen, säger Alf Zetterström.

Det är inget litet projekt det handlar om.

– Vi vill uppföra ett sjuvåningshus med indragen takvåning. Totalt handlar det om cirka 50 lägenheter samt runt 25 p-platser utomhus.

Vikab har ännu inte bestämt vilken typ av lägenheter man vill bygga.

– Nej, det är tidigt i processen och vi har inte beslutet om det blir hyresrätter eller bostadsrätter. Vi har inte heller bestämt hur stora lägenheter vi vill bygga. Allt beror ju på om kommunen säger ja till projektet.

– Får vi ett positivt besked måste vi ganska snabbt ta ett beslut om de detaljerna. Men sedan måste det göras en ny detaljplan för området, säger Alf Zetterström.

Beror på utredning

Karlstads kommun är positiv till planerna på de nya lägenheterna, men:

– Först måste vi ta ett helhetsgrepp om Karlstad centrals ombyggnad innan vi kan lämna ett besked om det här projektet, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Det berättar Alf Zettertröm, styrelseordförande i Karlstadsbaserade Vikab fastighetsförvaltning.

Den aktuella tomten är belägen mellan Pekås parkering och flerfamiljshuset med adressen Vikengatan 16 på en tomt som för närvarande är parkeringsplats åt boende i området.

Väntar på skriftligt svar

Tomten ägs av Karlstads kommun och Vikab har ett arrendeavtal på den som löper fram till 2029. Nu har bolaget skickat in en intresseanmälan till kommunen där man berättar om sitt önskemål att få bebygga den med ett nytt bostadshus.

– Vi har redan hört oss för och fått lovande muntliga besked. Det behövs ju fler bostäder i Karlstad och nu väntar vi även på ett skriftligt svar från kommunen, säger Alf Zetterström.

Det är inget litet projekt det handlar om.

– Vi vill uppföra ett sjuvåningshus med indragen takvåning. Totalt handlar det om cirka 50 lägenheter samt runt 25 p-platser utomhus.

Vikab har ännu inte bestämt vilken typ av lägenheter man vill bygga.

– Nej, det är tidigt i processen och vi har inte beslutet om det blir hyresrätter eller bostadsrätter. Vi har inte heller bestämt hur stora lägenheter vi vill bygga. Allt beror ju på om kommunen säger ja till projektet.

– Får vi ett positivt besked måste vi ganska snabbt ta ett beslut om de detaljerna. Men sedan måste det göras en ny detaljplan för området, säger Alf Zetterström.

Beror på utredning

Karlstads kommun är positiv till planerna på de nya lägenheterna, men:

– Först måste vi ta ett helhetsgrepp om Karlstad centrals ombyggnad innan vi kan lämna ett besked om det här projektet, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).