2015-09-15 16:36

2015-09-15 16:36

Pengar till landsbygden

KARLSTAD

Väse gymnastikförening, Grava hembygdsförening, Väse framtid och Norsbygdens framtid får dela på drygt 100 000 kronor.

Det motsvarar hälften av det årliga bidrag som kommunen varje år delar ut till ideella krafter som arbetar med att utveckla landsbygden.

 

Det motsvarar hälften av det årliga bidrag som kommunen varje år delar ut till ideella krafter som arbetar med att utveckla landsbygden.