2015-09-15 16:15

2015-09-15 16:15

Miljösynder upp till ytan

KARLSTAD: Söker efter gifter i Klarälvens botten

Föroreningar. Det har snart gått 50 år sedan det gamla gasverket vid Klaraborg i Karlstad revs, men det är först nu som miljökonsekvenserna av dess verksamhet utreds.
Just nu pågår provtagningar i sedimentet i Klarälven.

Det är ingen hemlighet att gamla gasverk allt som oftast läckte miljö- och hälsofarliga ämnen. För två år sedan inleddes en miljöutredning vid Klaraborg, där det drevs gasverk mellan 1867 och 1938. Tomten används sedan rivningen 1968 som parkering, och en del av området är numera en tung trafikled invid gamla Klaraborgs herrgård.

Via en förstudie kunde Karlstads kommun konstatera att det på några ställen fanns mycket höga halter av cancerogena PAH-ämnen. Det fanns också halter av olja, cyanider och bly i mark och grundvatten.

Med hjälp av pengar från Naturvårdsverket genomfördes hösten 2013 markundersökningar, som konfirmerade resultatet i förstudien, och nu undersöks Klarälvens sediment.

Ska riskbedömas

– Vi behöver få en totalbild över föroreningarna på området. Undersökningarna i sedimentet utförs genom borrprover från en flotte. Det är ett ganska besvärligt arbete då Klarälven är ström och flotten måste stå stilla för att man ska kunna borra sig ner de cirka två meter som krävs, säger Sofia Rolén Ekström, markingenjör vid kommunens teknik- och fastighetsförvaltning.

Undersökningarna ska sedan ligga till grund för beslut om fortsättningen.

– Utifrån provsvaren gör vi en riskbedömning. Kanske utgör föreoreningarna ingen risk, och i så fall är vi ju klara. I annat fall får vi diskutera hur vi går vidare med eventuella åtgärder, säger Sofia Rolén Ekström.

Hon poängterar att det inte finns anledning för oro för människor som rör sig på området.

Det är ingen hemlighet att gamla gasverk allt som oftast läckte miljö- och hälsofarliga ämnen. För två år sedan inleddes en miljöutredning vid Klaraborg, där det drevs gasverk mellan 1867 och 1938. Tomten används sedan rivningen 1968 som parkering, och en del av området är numera en tung trafikled invid gamla Klaraborgs herrgård.

Via en förstudie kunde Karlstads kommun konstatera att det på några ställen fanns mycket höga halter av cancerogena PAH-ämnen. Det fanns också halter av olja, cyanider och bly i mark och grundvatten.

Med hjälp av pengar från Naturvårdsverket genomfördes hösten 2013 markundersökningar, som konfirmerade resultatet i förstudien, och nu undersöks Klarälvens sediment.

Ska riskbedömas

– Vi behöver få en totalbild över föroreningarna på området. Undersökningarna i sedimentet utförs genom borrprover från en flotte. Det är ett ganska besvärligt arbete då Klarälven är ström och flotten måste stå stilla för att man ska kunna borra sig ner de cirka två meter som krävs, säger Sofia Rolén Ekström, markingenjör vid kommunens teknik- och fastighetsförvaltning.

Undersökningarna ska sedan ligga till grund för beslut om fortsättningen.

– Utifrån provsvaren gör vi en riskbedömning. Kanske utgör föreoreningarna ingen risk, och i så fall är vi ju klara. I annat fall får vi diskutera hur vi går vidare med eventuella åtgärder, säger Sofia Rolén Ekström.

Hon poängterar att det inte finns anledning för oro för människor som rör sig på området.