2015-09-12 06:00

2015-09-12 06:00

Medlemmarna bestämmer

KARLSTAD: Karlstad golfklubbs ordförande om byggplanerna

– Vi vill utreda möjligheterna. Inga beslut är tagna. Det är medlemmarna som avgör hur och om vi ska gå vidare.

Håkan Wahlén, ordförande i Karlstad golfklubb, är noga med att påpeka att de omfattande byggnadsplanerna än så länge bara är en idé.

I andra länder är det vanligt med bostäder i nära anslutning till golfbanor. Och fler och fler projekt har dykt upp i Sverige. Barsebäck, Kristianstad och Västerås, för att ta några exempel.

Golfklubbens ”idéskiss” och begäran om att kommunen ska ta fram ett planförslag, visar drygt 500 nya bostäder i fristående villor, rad- och kedjehus. Samt sex nya golfhål. Merparten på mark som golfklubben redan äger, mellan klubbhusområdet och riksväg 63.

Det är styrelsen i golfklubben som har beslutat att undersöka möjligheterna att exploatera området.

– Allt beror nu på om kommunen tycker att det är intressant. Och på vad våra medlemmar säger. Inga beslut är tagna, medlemmarna kommer att få säga sitt, lovar Håkan Wahlén.

Håkan Broström som sitter i golfklubbens styrelse sköter kontakterna med kommunen. Han är delägare i Prepart, som ligger bakom många stora byggprojekt i Karlstad.

– Men det betyder inte att Prepart redan är utsedd som en framtida byggherre, säger Håkan Wahlén.

Förverkligas planerna säljer klubbens sannolikt marken till en exploatör.

– Vi ska inte bygga, vi arbetar med golf och golfbanor.

Mer mark

Säger kommunen ja stiger värdet på marken och tomtförsäljningen blir en bra affär för klubben. Det finns mer mark i klubbens ägo, om man i framtiden vill bygga ytterligare nio fullstora golfhål.

– Det är förmodligen golfare som i första hand vill bosätta sig här. Vi har inga planer på att bygga ett golfhotell för gästande golfare eftersom vi har ett så bra samarbete med hotellen inne i Karlstad, säger Håkan Wahlén.

I andra länder är det vanligt med bostäder i nära anslutning till golfbanor. Och fler och fler projekt har dykt upp i Sverige. Barsebäck, Kristianstad och Västerås, för att ta några exempel.

Golfklubbens ”idéskiss” och begäran om att kommunen ska ta fram ett planförslag, visar drygt 500 nya bostäder i fristående villor, rad- och kedjehus. Samt sex nya golfhål. Merparten på mark som golfklubben redan äger, mellan klubbhusområdet och riksväg 63.

Det är styrelsen i golfklubben som har beslutat att undersöka möjligheterna att exploatera området.

– Allt beror nu på om kommunen tycker att det är intressant. Och på vad våra medlemmar säger. Inga beslut är tagna, medlemmarna kommer att få säga sitt, lovar Håkan Wahlén.

Håkan Broström som sitter i golfklubbens styrelse sköter kontakterna med kommunen. Han är delägare i Prepart, som ligger bakom många stora byggprojekt i Karlstad.

– Men det betyder inte att Prepart redan är utsedd som en framtida byggherre, säger Håkan Wahlén.

Förverkligas planerna säljer klubbens sannolikt marken till en exploatör.

– Vi ska inte bygga, vi arbetar med golf och golfbanor.

Mer mark

Säger kommunen ja stiger värdet på marken och tomtförsäljningen blir en bra affär för klubben. Det finns mer mark i klubbens ägo, om man i framtiden vill bygga ytterligare nio fullstora golfhål.

– Det är förmodligen golfare som i första hand vill bosätta sig här. Vi har inga planer på att bygga ett golfhotell för gästande golfare eftersom vi har ett så bra samarbete med hotellen inne i Karlstad, säger Håkan Wahlén.