2015-09-12 06:00

2015-09-12 06:00

Götheborg anländer hemmahamnen

OSTINDIEFARAREN: Efter en lång turné

I dag, lördag, kommer Ostindiefararen Götheborg hem till hemmahamnen i Göteborg efter en tre och en halv månader lång turné.

Skeppet har besökt totalt 14 städer i fem länder – bland annat i Värmland och Dalsland. Intresset har varit stort, skeppet har haft över 120 000 besökare ombord. Götheborgs Vänernturné i juli, med passage genom Göta Älv, var skeppets första besök i ett innanhav.

 – Det här är det största som har hänt i Kristinehamn i modern tid, inget annat har fått så stort intresse som Ostindiefararen Götheborgs besök i vår stad, säger Mats Öhman, turistchef i Kristinehamn.

Skeppet har besökt totalt 14 städer i fem länder – bland annat i Värmland och Dalsland. Intresset har varit stort, skeppet har haft över 120 000 besökare ombord. Götheborgs Vänernturné i juli, med passage genom Göta Älv, var skeppets första besök i ett innanhav.

 – Det här är det största som har hänt i Kristinehamn i modern tid, inget annat har fått så stort intresse som Ostindiefararen Götheborgs besök i vår stad, säger Mats Öhman, turistchef i Kristinehamn.