2015-09-11 06:00

2015-09-11 08:05

Viktor nekas cykla säkert

FORSHAGA: Landsvägen kortare än gång- och cykelvägen

Om Viktor, 14 år, tar den säkra gång- och cykelvägen till skolan har han rätt till skolskjuts.
Men Forshaga kommun tycker att han ska korsa riksvägen och cykla på gamla landsvägen.
Då blir det några hundra meter kortare. Därför får han inte åka med skolbussen.

Lillsyran Matilda får åka med. Hon går på mellanstadiet, där får alla som har längre än 3 kilometer till skolan åka buss.

Viktor får stå kvar och vinka när bussen åker, trots att det finns lediga platser.

Kommunens regler

Kommunens regler säger att elever på högstadiet ska ha minst 5 kilometer till skolan för att ha rätt till skolskjuts.

– Det är Värmlandstrafik som mäter avstånden åt oss, säger Peter Ölander som är biträdande skolchef i Forshaga.

– Vi använder oss av den nordiska vägdatabasen när vi tar fram uppgifterna, berättar Göran Kjellberg som är trafikplanerare på Värmlandstrafik.

– Den mäter den kortaste bilvägen mellan hemmet och skolan. I det här fallet tar man inte med gång- och cykelvägen i beräkningen. Vill kommunen att vi ska mäta på ett annat sätt, bistår vi förstås med det.

Enligt kommunen har Viktor 4 617 meter till skolan.

Viktors pappa Lars-Erik Bäckman har gått hela sträckan med ett mäthjul och fått den till 5 168 meter.

Vilket alltså skulle betyda att Viktor har rätt till skolskjuts.

Problemet är att han anser att Viktor ska ta gång- och cykelvägen. Den som kommunen har byggt. Av trafiksäkerhetsskäl. Den går hela vägen hemifrån Viktor norr om Visterud till Lärcenter i Forshaga.

En barnkommun

– Forshaga kallar sig en barnkommun, suckar Viktors föräldrar.

– De tycker att barn ska korsa riksvägen och sedan cykla på gamla landsvägen. Det är 70-kilometersväg nästan hela vägen. Långa sträckor saknar gatubelysning och det går mycket tung trafik på vägen. Där tycker kommunen att han cykla. Även vintertid i mörker och snöblask.

Viktors föräldrar överklagar nu för andra gången kommunens beslut att neka honom skolskjuts till förvaltningsrätten.

– Vi har varit på plats och tittat på hans skolväg och anser inte att det finns några särskilda skäl som berättigar att vi gör undantag från reglerna, säger biträdande skolchefen Peter Ölander.

Lillsyran Matilda får åka med. Hon går på mellanstadiet, där får alla som har längre än 3 kilometer till skolan åka buss.

Viktor får stå kvar och vinka när bussen åker, trots att det finns lediga platser.

Kommunens regler

Kommunens regler säger att elever på högstadiet ska ha minst 5 kilometer till skolan för att ha rätt till skolskjuts.

– Det är Värmlandstrafik som mäter avstånden åt oss, säger Peter Ölander som är biträdande skolchef i Forshaga.

– Vi använder oss av den nordiska vägdatabasen när vi tar fram uppgifterna, berättar Göran Kjellberg som är trafikplanerare på Värmlandstrafik.

– Den mäter den kortaste bilvägen mellan hemmet och skolan. I det här fallet tar man inte med gång- och cykelvägen i beräkningen. Vill kommunen att vi ska mäta på ett annat sätt, bistår vi förstås med det.

Enligt kommunen har Viktor 4 617 meter till skolan.

Viktors pappa Lars-Erik Bäckman har gått hela sträckan med ett mäthjul och fått den till 5 168 meter.

Vilket alltså skulle betyda att Viktor har rätt till skolskjuts.

Problemet är att han anser att Viktor ska ta gång- och cykelvägen. Den som kommunen har byggt. Av trafiksäkerhetsskäl. Den går hela vägen hemifrån Viktor norr om Visterud till Lärcenter i Forshaga.

En barnkommun

– Forshaga kallar sig en barnkommun, suckar Viktors föräldrar.

– De tycker att barn ska korsa riksvägen och sedan cykla på gamla landsvägen. Det är 70-kilometersväg nästan hela vägen. Långa sträckor saknar gatubelysning och det går mycket tung trafik på vägen. Där tycker kommunen att han cykla. Även vintertid i mörker och snöblask.

Viktors föräldrar överklagar nu för andra gången kommunens beslut att neka honom skolskjuts till förvaltningsrätten.

– Vi har varit på plats och tittat på hans skolväg och anser inte att det finns några särskilda skäl som berättigar att vi gör undantag från reglerna, säger biträdande skolchefen Peter Ölander.