2015-09-10 16:35

2015-09-10 16:35

Byggstart för översvämningsskydd

KARLSTAD: Det första av flera som är planerade

Fördämning. Om några veckor börjar det första av de översvämningsskydd, som Karlstads kommun planerar, att anläggas. Med skyddet på plats ska Inre hamn kunna skärmas av vid höga vattennivåer i Vänern.

Det nya översvämningsskyddet presenterades för NWT och andra medier i samband med en ceremoni nedanför Våghusbron med bland andra Henrik Lander (C), ordförande i Karlstads kommuns teknik- och fastighetsnämnd. I stället för att skyffla bort sand från en sandhög kopplade han ihop två elsladdar så att en vattenpump drog i gång.

Inre hamn med alla sina bostäder, arbetsplatser och promenadstråk är helt klart en av många hotade delar av Karlstad om vattennivåerna stiger rejält, antingen i Klarälven eller i Vänern – eller i båda samtidigt.

Betongfundament

Det som nu ska byggas är två betongfundament alldeles utanför Våghusbron, ett på varje sida av hamninloppet. I anslutning till fundamenten kommer ett balksystem att förvaras.

Om vattnet börjar närma sig farligt höga nivåer ska balksystemet kunna monteras i fundamenten med hjälp av en mobilkran och en dykare. I balksystemet placeras sedan så kallade sättare som hindrar vatten från att strömma in i hamnbassängen.

Kraftiga pumpar

Sättarna kompletteras sedan med kraftiga pumpar som pumpar ut vatten från Inre hamn så att nivåerna inte stiger där.

Just nu ligger vattennivån i Vänern enligt SMHI på 44,4 meter. Den högsta nivån uppmättes i januari 2001, den låg då på 46,0 meter. Översvämningsskyddet konstrueras för att klara 47,3 meter.

Översvämningsskyddet vid Våghusbron har varit under planering i flera år och den lösning som nu har valts beräknas kosta 9 miljoner kronor.

Skyddet kommer att anläggas av det norska bygg- och anläggningsföretaget Veidecke som nu håller på att etablera sig i Karlstad och Värmland.

Efter det nu aktuella översvämningsskyddet väntar ytterligare två på att anläggas.

Centralsjukhusets område ska vallas in till skydd mot höga vattennivåer i Klarälvens västra gren. Invallningen ska bekostas av kommun och landsting tillsammans och fick klartecken för flera år sedan. På landstingets begäran har det dock skjutits framåt i tiden men nu är det meningen att anläggningsarbetena påbörjas nästa år, 2016.

Torpnoret

I Skåre har Torpnoret nästan regelbundet ställt till bekymmer under vårfloden. Kommunen har täppt igen förbindelsen med Klarälven med grus men nu ska en permanent anläggning med en lucka konstrueras. Kommunen väntar bara på vattendom.

De tre översvämningsskydd, som nu ska anläggas, utgår från höga nivåer i Klarälven eller Vänern eller i värsta fall både och. Skyddet vid Våghusbron är närmast tänkt mot Vänern som stiger långsamt men sedan kan ligga på höga nivåer i många månader. När Klarälven stiger går det betydligt snabbar.

Men Karlstads kommun håller nu på att planera för hur man ska kunna skydda staden från följderna av svåra skyfall. Ett sådant förra året ställde till med stora skador i Kristinehamn. Ett annat strax efter tvingade fram en avstängning av E 18 över Sörmon.

– Och tänkt skyfallet över Hallsberg i förra veckan, säger Anna Sjödin som är kommunens översvämningssamordnare. 100 millimeter regn under ett dygn satte flera bostadsområden under vatten.

Det nya översvämningsskyddet presenterades för NWT och andra medier i samband med en ceremoni nedanför Våghusbron med bland andra Henrik Lander (C), ordförande i Karlstads kommuns teknik- och fastighetsnämnd. I stället för att skyffla bort sand från en sandhög kopplade han ihop två elsladdar så att en vattenpump drog i gång.

Inre hamn med alla sina bostäder, arbetsplatser och promenadstråk är helt klart en av många hotade delar av Karlstad om vattennivåerna stiger rejält, antingen i Klarälven eller i Vänern – eller i båda samtidigt.

Betongfundament

Det som nu ska byggas är två betongfundament alldeles utanför Våghusbron, ett på varje sida av hamninloppet. I anslutning till fundamenten kommer ett balksystem att förvaras.

Om vattnet börjar närma sig farligt höga nivåer ska balksystemet kunna monteras i fundamenten med hjälp av en mobilkran och en dykare. I balksystemet placeras sedan så kallade sättare som hindrar vatten från att strömma in i hamnbassängen.

Kraftiga pumpar

Sättarna kompletteras sedan med kraftiga pumpar som pumpar ut vatten från Inre hamn så att nivåerna inte stiger där.

Just nu ligger vattennivån i Vänern enligt SMHI på 44,4 meter. Den högsta nivån uppmättes i januari 2001, den låg då på 46,0 meter. Översvämningsskyddet konstrueras för att klara 47,3 meter.

Översvämningsskyddet vid Våghusbron har varit under planering i flera år och den lösning som nu har valts beräknas kosta 9 miljoner kronor.

Skyddet kommer att anläggas av det norska bygg- och anläggningsföretaget Veidecke som nu håller på att etablera sig i Karlstad och Värmland.

Efter det nu aktuella översvämningsskyddet väntar ytterligare två på att anläggas.

Centralsjukhusets område ska vallas in till skydd mot höga vattennivåer i Klarälvens västra gren. Invallningen ska bekostas av kommun och landsting tillsammans och fick klartecken för flera år sedan. På landstingets begäran har det dock skjutits framåt i tiden men nu är det meningen att anläggningsarbetena påbörjas nästa år, 2016.

Torpnoret

I Skåre har Torpnoret nästan regelbundet ställt till bekymmer under vårfloden. Kommunen har täppt igen förbindelsen med Klarälven med grus men nu ska en permanent anläggning med en lucka konstrueras. Kommunen väntar bara på vattendom.

De tre översvämningsskydd, som nu ska anläggas, utgår från höga nivåer i Klarälven eller Vänern eller i värsta fall både och. Skyddet vid Våghusbron är närmast tänkt mot Vänern som stiger långsamt men sedan kan ligga på höga nivåer i många månader. När Klarälven stiger går det betydligt snabbar.

Men Karlstads kommun håller nu på att planera för hur man ska kunna skydda staden från följderna av svåra skyfall. Ett sådant förra året ställde till med stora skador i Kristinehamn. Ett annat strax efter tvingade fram en avstängning av E 18 över Sörmon.

– Och tänkt skyfallet över Hallsberg i förra veckan, säger Anna Sjödin som är kommunens översvämningssamordnare. 100 millimeter regn under ett dygn satte flera bostadsområden under vatten.