2015-09-10 21:52

2015-09-10 21:59

"Alla insatser är välbehövliga"

KARLSTAD: Pengar bästa sättet att hjälpa, men...

Många vill hjälpa flyktingarna och sätten är många.
Rädda barnen säger att pengar gör bäst nytta.

Alla pratar om flyktingfrågan och alla vill göra något för att hjälpa.

Därför ordnade Rädda barnen i Karlstad ett möte på torsdagskvällen, för att informera intresserade hur man enklast hjälper till.

Prylar och kläder är inget som organisationen samlar in.

– Vi jobbar inte riktigt på det sättet, men man kan ta kontakt med ett boende och fråga vad som behövs där, säger Monica Ekström, ordförande i Rädda barnen Värmland.

Så hur hjälper man er bäst och enklast?

– Genom att skänka en pengagåva, då kan vi hjälpa till både i Sverige och på plats.

Saknar man de ekonomiska resurserna tipsar såväl Monica som Anna-Beata Ekström, verksamhetsutvecklare på regionkontoret, om att man tar kontakt med den lokala föreningen. Då kan man få hjälpa till på ett boende eller liknande.

– Både små och stora insatser är välbehövliga, säger Anna-Beata.

Om man besöker ett flyktingboende finns det några saker man kan titta efter, för att kunna ge de boende en bättre miljö.

• Finns det barnvänliga platser?

• Säkerställ så det är bra standard på boendet.

• Har ungdomarna någon lugn plats att göra läxor på?

– Det här är aspekter som man inte alltid tänker på när bygger, så hittar man brister är det bra att påtala det, säger Anna-Beata.

– Vissa har sagt ”om vi visste att det var såhär hade vi inte ens flytt”, säger Monica.

Stötta är viktigt

Men ibland räcker det med att kunna ge vänskap och trygghet, det kan alla bistå med menar de båda.

– Det kan vara värt att tänka på vilket bemötande man ger dem som kommer hit. Tänk på barnens situation, barnen vill gärna ha svenska kompisar, säger Monica.

– Och genom att stötta föräldrarna på olika sätt stöttar man också barnen, fyller Anna-Beata Ekström i.

Men, säger de båda, det är bara fantasin som sätter gränsen om man vill göra en insats.

Alla pratar om flyktingfrågan och alla vill göra något för att hjälpa.

Därför ordnade Rädda barnen i Karlstad ett möte på torsdagskvällen, för att informera intresserade hur man enklast hjälper till.

Prylar och kläder är inget som organisationen samlar in.

– Vi jobbar inte riktigt på det sättet, men man kan ta kontakt med ett boende och fråga vad som behövs där, säger Monica Ekström, ordförande i Rädda barnen Värmland.

Så hur hjälper man er bäst och enklast?

– Genom att skänka en pengagåva, då kan vi hjälpa till både i Sverige och på plats.

Saknar man de ekonomiska resurserna tipsar såväl Monica som Anna-Beata Ekström, verksamhetsutvecklare på regionkontoret, om att man tar kontakt med den lokala föreningen. Då kan man få hjälpa till på ett boende eller liknande.

– Både små och stora insatser är välbehövliga, säger Anna-Beata.

Om man besöker ett flyktingboende finns det några saker man kan titta efter, för att kunna ge de boende en bättre miljö.

• Finns det barnvänliga platser?

• Säkerställ så det är bra standard på boendet.

• Har ungdomarna någon lugn plats att göra läxor på?

– Det här är aspekter som man inte alltid tänker på när bygger, så hittar man brister är det bra att påtala det, säger Anna-Beata.

– Vissa har sagt ”om vi visste att det var såhär hade vi inte ens flytt”, säger Monica.

Stötta är viktigt

Men ibland räcker det med att kunna ge vänskap och trygghet, det kan alla bistå med menar de båda.

– Det kan vara värt att tänka på vilket bemötande man ger dem som kommer hit. Tänk på barnens situation, barnen vill gärna ha svenska kompisar, säger Monica.

– Och genom att stötta föräldrarna på olika sätt stöttar man också barnen, fyller Anna-Beata Ekström i.

Men, säger de båda, det är bara fantasin som sätter gränsen om man vill göra en insats.