2015-09-09 11:02

2015-09-09 11:02

Inte bara präster i Prästhuset?

PRÄSTHUSET: Kyrkans hyresfastighet diskuteras

Det röda tegelhuset invid Domkyrkan i Karlstad byggdes för 60 år sedan.

Av vissa kallas det Prästhuset, ett lämpligt namn.

Femvåningshuset byggdes nämligen av Karlstads stift för att ge bostad åt pensionerade präster.

Men nu förs diskussioner om Prästhusets framtid.

Tegelhuset i hörnet Herrgårdsgatan - Östra Kyrkogatan har 27 lägenheter.

Sedan 1956 har dessa hyrts ut till präster som har lämnat sin tjänst.

Men bostadsfrågan för dagens avgångna präster är inte längre lika komplicerad som förr i tiden.

Förr bodde en kyrkoherde eller en komminister i en prästgård, som prästen och hans maka/make fick lämna efter avslutad tjänstgöring.

I det läget fanns - och finns alltjämt - Prästhuset med bostadsmöjligheter. Även för en avliden prästs efterlevande.

Numera bor inte så många präster i stora prästgårdar, de har lägenhet eller eget hus.

Behovet av hjälp med bostad minskar därmed med tiden och Prästhusets framtid ska därför utredas.

Kanske kommer en så kallad permutation - ändring av stiftelsens regler - att öppna för andra hyresgäster, t o m sådana som inte har anknytning till Svenska kyrkan i Karlstads stift.

Detta avgörs av Kammarkollegiet, den instans som hanterar frågor om regeländringar för stiftelser.

Stiftelsen Domkyrkobrinkens ordförande tror dock inte att en ändring kommer mycket snabbt.

– Sånt här tar verkligen sin tid, säger Melvin Ribbing, och jag gissar att ett beslut kan dröja i fem - sex år.

Tegelhuset i hörnet Herrgårdsgatan - Östra Kyrkogatan har 27 lägenheter.

Sedan 1956 har dessa hyrts ut till präster som har lämnat sin tjänst.

Men bostadsfrågan för dagens avgångna präster är inte längre lika komplicerad som förr i tiden.

Förr bodde en kyrkoherde eller en komminister i en prästgård, som prästen och hans maka/make fick lämna efter avslutad tjänstgöring.

I det läget fanns - och finns alltjämt - Prästhuset med bostadsmöjligheter. Även för en avliden prästs efterlevande.

Numera bor inte så många präster i stora prästgårdar, de har lägenhet eller eget hus.

Behovet av hjälp med bostad minskar därmed med tiden och Prästhusets framtid ska därför utredas.

Kanske kommer en så kallad permutation - ändring av stiftelsens regler - att öppna för andra hyresgäster, t o m sådana som inte har anknytning till Svenska kyrkan i Karlstads stift.

Detta avgörs av Kammarkollegiet, den instans som hanterar frågor om regeländringar för stiftelser.

Stiftelsen Domkyrkobrinkens ordförande tror dock inte att en ändring kommer mycket snabbt.

– Sånt här tar verkligen sin tid, säger Melvin Ribbing, och jag gissar att ett beslut kan dröja i fem - sex år.