2015-09-07 21:38

2015-09-07 21:38

Får bättre företagsbetyg

KARLSTAD: Karlstads kommun går från 103:e till 62:a plats

Företagarna i Karlstadstrakten är nöjdare med kommunens service än tidigare. Det visar en undersökning som SKL har genomfört.
Det är framför allt arbetet med brandskydd och bygglov som får bättre betyg jämfört med 2013.
Många Värmlandskommuner hamnar högt i undersökningen.

Öppna jämförelser företagsklimat 2015 heter Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning som nu presenteras. I år har 198 kommuner deltagit i den och på en fin tredje och fjärde plats placerar sig Hammarö och Torsby.

Fem områden

Karlstads kommun hamnade 62:a, men det var en rejäl uppgång jämfört med 2013 då betygen från företagen bara räckte till plats 103.

– I år har knappt 600 företag deltagit i undersökningen och 291 av dem eller 56 procent har svarat. Och företagarna har fått betygssätta kommunernas service till dem inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd, berättar Jenny Mentzer, företagslots på Karlstads kommun.

Resultatet visar att det är arbetet med brandtillsyn och serveringstillstånd som man är mest nöjda servicen kring. De visar en uppgång med 22 respektive sju poäng till 87 respektive 81 poäng. Även bygglov, 64 poäng, en uppgång med tio poäng har förbättrats starkt jämfört med undersökningen 2013.

– Vi höjer oss från 67 till 71 poäng där riksgenomsnittet är 68 poäng och det är väldigt roligt att se att vi har fått bättre betyg i alla områden sedan den förra mätningen. Det går verkligen åt rätt håll, säger kommunalrådet Peter Kullgren (KD).

Kan vara avgörande

Även Josefin Knarrström Bergh, vd för fastighetsbolaget Wermlands invest och ledamot i Näringslivsrådet är positiv.

– Bra bemötande från kommunens sida gentemot företagen är väldigt viktigt. Det kanske avgör i samband med nyetableringar och där har Karlstads kommun blivit bättre, liksom exempelvis hur snabbt man kan få bygglov.

– Effektiviteten skulle dock fortfarande kunna förbättras när det gäller vissa processer. Den är väldigt viktig för företag som snabbt vill realisera sina idéer, säger hon.

– Detta blir nästa steg liksom hur vi kan bli ännu tydligare på att förklara saker för våra företagare och vi vill även jobba vidare med våra servicegarantier. Bemötandet har gått från inte bra 2011 till bra nu och det tror jag är en konsekvens av att vi då startade näringslivsrådet och därmed lyfte den frågan, säger Peter Kullgren.

Karlstads kommun tycker att det är bra med den här typen av undersökningar.

– De är en viktig blåslampa på oss själva där vi hela tiden ser vad vi kan förbättra, säger kommundirektör Ulf Nyqvist.

Öppna jämförelser företagsklimat 2015 heter Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning som nu presenteras. I år har 198 kommuner deltagit i den och på en fin tredje och fjärde plats placerar sig Hammarö och Torsby.

Fem områden

Karlstads kommun hamnade 62:a, men det var en rejäl uppgång jämfört med 2013 då betygen från företagen bara räckte till plats 103.

– I år har knappt 600 företag deltagit i undersökningen och 291 av dem eller 56 procent har svarat. Och företagarna har fått betygssätta kommunernas service till dem inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd, berättar Jenny Mentzer, företagslots på Karlstads kommun.

Resultatet visar att det är arbetet med brandtillsyn och serveringstillstånd som man är mest nöjda servicen kring. De visar en uppgång med 22 respektive sju poäng till 87 respektive 81 poäng. Även bygglov, 64 poäng, en uppgång med tio poäng har förbättrats starkt jämfört med undersökningen 2013.

– Vi höjer oss från 67 till 71 poäng där riksgenomsnittet är 68 poäng och det är väldigt roligt att se att vi har fått bättre betyg i alla områden sedan den förra mätningen. Det går verkligen åt rätt håll, säger kommunalrådet Peter Kullgren (KD).

Kan vara avgörande

Även Josefin Knarrström Bergh, vd för fastighetsbolaget Wermlands invest och ledamot i Näringslivsrådet är positiv.

– Bra bemötande från kommunens sida gentemot företagen är väldigt viktigt. Det kanske avgör i samband med nyetableringar och där har Karlstads kommun blivit bättre, liksom exempelvis hur snabbt man kan få bygglov.

– Effektiviteten skulle dock fortfarande kunna förbättras när det gäller vissa processer. Den är väldigt viktig för företag som snabbt vill realisera sina idéer, säger hon.

– Detta blir nästa steg liksom hur vi kan bli ännu tydligare på att förklara saker för våra företagare och vi vill även jobba vidare med våra servicegarantier. Bemötandet har gått från inte bra 2011 till bra nu och det tror jag är en konsekvens av att vi då startade näringslivsrådet och därmed lyfte den frågan, säger Peter Kullgren.

Karlstads kommun tycker att det är bra med den här typen av undersökningar.

– De är en viktig blåslampa på oss själva där vi hela tiden ser vad vi kan förbättra, säger kommundirektör Ulf Nyqvist.

Många kriterier

Betygen i undersökningen ges utifrån kommunens information, möjligheten att komma i kontakt med dem, bemötandet man får, de anställdas kompetens, hur tydliga man är med att redovisa lagar och regler och ställningstaganden och hur snabb kommunen är med att hantera de olika ärenden.

Undersökningen ger också svar på vilka serviceområden som är viktigast för helhetsbedömningen. I Karlstads kommun anser företagarna att effektivitet, kompetens och rättssäkerhet är viktigast.

I undersökningen kom Hammarö trea, Torsby fyra, Sunne 13:e, Arvika 20:e, Kristinehamn 30:e, Åmål 33:a, Malung-Sälen 49:a, Karlstad 62:a och Årjäng 75:a av deltagande kommuner i NWT-området

Den 3 november presenteras Sveriges kvalitetskommun. Karlstad är för första gången en av de sex nominerade.

Källa: