2015-09-04 15:29

2015-09-04 15:29

Någon sprider glas på förskola

KARLSTAD

Någon har spridit ut en större mängd krossat glas vid en förskola på Orrholmen i Karlstad.

Det upptäcktes under torsdagen.

Samma sak har enligt anmälan hänt en gång tidigare på samma förskola. I juni hade någon lagt krossat glas där barnen leker och den gången skar sig ett barn.

Även vid ett tillfälle under förra året upptäcktes krossat glas vid förskolan.

Det upptäcktes under torsdagen.

Samma sak har enligt anmälan hänt en gång tidigare på samma förskola. I juni hade någon lagt krossat glas där barnen leker och den gången skar sig ett barn.

Även vid ett tillfälle under förra året upptäcktes krossat glas vid förskolan.