2015-09-04 11:21

2015-09-04 12:36

Konsum-vd:n om butiksnedläggningen

KARLSTAD

Tomas Sjölander, vd för Konsum Värmland, förklarar här varför de fyra butikerna föreslås läggas ner

  • Niklas Wallberg