2015-09-04 13:17

2015-09-04 19:53

HD prövar HA-uppsägning

KARLSTAD

(UPPDATERAD) Karlstads kommuns första försök att säga upp Hells Angels blir ett ärende för landets högsta juridiska instans. Högsta domstolen har beviljat kommunen prövningsrätt. Samtidigt närmar sig nu ett avgörande i första instans för kommunens andra instans.

För ett par år sedan köpte Karlstads kommun på en exekutiv auktion en gård i Härtsöga. Gården är uthyrd till en förening som kallar sig Solstadens Motorsport ovanför entrén hänger en skylt med namnet ”Angels Place” och det är en allmänt utbredd uppfattning att det är Hells Angels som håller till på gården.

Kommunen köpte gården för att man ville bli av med Hells Angels och sade omedelbart efter övertagandet upp Solstadens Motorsport. Men i brevet om uppsägningen glömde man bort att berätta hur föreningen skulle göra för att överklaga uppsägningen.

Högsta instans

Kommunen tyckte kanske att det var en petitess och gick därför till domstol för att bli av med hyresgästen som dock fick rätt i både tingsrätt och hovrätt. Nu har ändå Högsta domstolen beslutat ta upp tvisten till behandling eftersom rättsläget inte anses alldeles glasklart.

Samtidigt närmar sig ett juridiskt avgörande för kommunens andra försök att bli av med Solstadens Motorsport. Kommunen hänvisar att fastigheten inte är försäkrad och har därför stämt föreningen inför Värmlands tingsrätt. En förberedande förhandling hölls i våras och i november kommer ärendet upp till muntlig förhandling.

För ett par år sedan köpte Karlstads kommun på en exekutiv auktion en gård i Härtsöga. Gården är uthyrd till en förening som kallar sig Solstadens Motorsport ovanför entrén hänger en skylt med namnet ”Angels Place” och det är en allmänt utbredd uppfattning att det är Hells Angels som håller till på gården.

Kommunen köpte gården för att man ville bli av med Hells Angels och sade omedelbart efter övertagandet upp Solstadens Motorsport. Men i brevet om uppsägningen glömde man bort att berätta hur föreningen skulle göra för att överklaga uppsägningen.

Högsta instans

Kommunen tyckte kanske att det var en petitess och gick därför till domstol för att bli av med hyresgästen som dock fick rätt i både tingsrätt och hovrätt. Nu har ändå Högsta domstolen beslutat ta upp tvisten till behandling eftersom rättsläget inte anses alldeles glasklart.

Samtidigt närmar sig ett juridiskt avgörande för kommunens andra försök att bli av med Solstadens Motorsport. Kommunen hänvisar att fastigheten inte är försäkrad och har därför stämt föreningen inför Värmlands tingsrätt. En förberedande förhandling hölls i våras och i november kommer ärendet upp till muntlig förhandling.