2015-08-31 06:00

2015-08-31 06:00

Skogsprojekt i Tanzania stöds av Karlstads stift

BISKOPSBESÖK: Biskopar från Tanzania besökte Karlstad

Tillsammans driver Karlstads stift och den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania ett stort skogprojekt.

De senaste dagarna har den tanzaniske ärkebiskopen Alex Malasusa besökt Karlstad. Inte minst för att diskutera just skogprojektet.

Men också för att träffa gode vännen och biskopskollegan Esbjörn Hagberg.

Skogprojektet i Tanzania har pågått i sex - sju år. Karlstads stift har bidragit med en hel del pengar.

Och även med experthjälp i form av bland andra Stig Berg, Karlstads stifts förre stiftsjägmästare.

– Han är ett stort namn därhemma hos oss, säger den tanzaniske ärkebiskopen och berömmer Stig Berg.

Ärkebiskopens kollega biskop Michael Adam håller med.

Och båda biskoparna från Tanzania betonar betydelsen av Karlstads stifts hjälp:

– Hittills har vi fått stöd och hjälp från enbart vårt svenska vänstift, Karlstad.

”Gemensamt ansvar”

Den stora betydelsen av skogprojektet ligger på flera ”nivåer”, både ekonomiskt och miljömässigt.

Men också teologisk-religiöst:

– Som kristna tar vi ett gemensamt ansvar för skapelsen, säger Alex Malasusa.

Rent praktiskt innebär det att det sker en återplantering av träd - teak, eucalyptus och flera andra inhemska trädarter - för att hejda motverka uttorkning, en konsekvens av långt gången och hård nedhuggning.

Alex Malasusa anser att skogprojektet får stor betydelse på både kort och lång sikt.

– Det skapar nya jobb, inte minst för unga människor, betonar han.

Inkomster till vård och skola

Den svensk-tanzaniska skogen kan naturligtvis avverkas efter hand. Och ger då inkomster till den stora evangelisk-lutherska kyrkan. Pengar som kan användas till kyrkans sociala arbete, till sjukvård och skolor.

Alex Malasusas och Michael Adams kyrka har tre miljoner medlemmar men arbetar i ett land där merparten av befolkning är muslimer, på Tanzanias ö-del Zansibar är islam den helt dominerande religionen, i princip 100 procent.

Problem in en värld med växande islamistiskt våld?

Nej, inte på samma sätt som i exempelvis Kenya och Nigeria.

God dialog

– Det har funnits våldsutbrott och tecken på konflikter, men vi har en bra dialog med våra muslimska vänner och även ett gott samarbete.

– Och vi är ju samtliga skapade av samma Gud och har därför en massa saker gemensamt...

Biskop Michael Adam kommenterar detta och påpekar att samarbetet är gott. Man har gemensamma möten och löser då eventuella missförstånd.

Skogprojektet i Tanzania har pågått i sex - sju år. Karlstads stift har bidragit med en hel del pengar.

Och även med experthjälp i form av bland andra Stig Berg, Karlstads stifts förre stiftsjägmästare.

– Han är ett stort namn därhemma hos oss, säger den tanzaniske ärkebiskopen och berömmer Stig Berg.

Ärkebiskopens kollega biskop Michael Adam håller med.

Och båda biskoparna från Tanzania betonar betydelsen av Karlstads stifts hjälp:

– Hittills har vi fått stöd och hjälp från enbart vårt svenska vänstift, Karlstad.

”Gemensamt ansvar”

Den stora betydelsen av skogprojektet ligger på flera ”nivåer”, både ekonomiskt och miljömässigt.

Men också teologisk-religiöst:

– Som kristna tar vi ett gemensamt ansvar för skapelsen, säger Alex Malasusa.

Rent praktiskt innebär det att det sker en återplantering av träd - teak, eucalyptus och flera andra inhemska trädarter - för att hejda motverka uttorkning, en konsekvens av långt gången och hård nedhuggning.

Alex Malasusa anser att skogprojektet får stor betydelse på både kort och lång sikt.

– Det skapar nya jobb, inte minst för unga människor, betonar han.

Inkomster till vård och skola

Den svensk-tanzaniska skogen kan naturligtvis avverkas efter hand. Och ger då inkomster till den stora evangelisk-lutherska kyrkan. Pengar som kan användas till kyrkans sociala arbete, till sjukvård och skolor.

Alex Malasusas och Michael Adams kyrka har tre miljoner medlemmar men arbetar i ett land där merparten av befolkning är muslimer, på Tanzanias ö-del Zansibar är islam den helt dominerande religionen, i princip 100 procent.

Problem in en värld med växande islamistiskt våld?

Nej, inte på samma sätt som i exempelvis Kenya och Nigeria.

God dialog

– Det har funnits våldsutbrott och tecken på konflikter, men vi har en bra dialog med våra muslimska vänner och även ett gott samarbete.

– Och vi är ju samtliga skapade av samma Gud och har därför en massa saker gemensamt...

Biskop Michael Adam kommenterar detta och påpekar att samarbetet är gott. Man har gemensamma möten och löser då eventuella missförstånd.