2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

Kontrollerna bär frukt

KARLSTAD: Skatteverket på offensiven mot jordgubbsförsäljare

MISSTÄNKT. Skatteverket har gjort flera kontroller av jordgubbsförsäljare i Karlstad i sommar.

Två handlare har redan tvingats ”böta” 10 000 kronor och fler brister är under utredning.

Det handlade om två näringsidkare som vid kontrollerna saknade kassaregister, som är ett krav om en rörelse har en årsomsättning som överstiger fyra prisbasbelopp, vilket innebär drygt 177 000 kronor.

En handlare var föremål för kontroll i slutet av maj, den andra i juni, enligt beslut som NWT begärt ut av Skatteverket. Handlarna är inte hemmahörande i Värmland, en har adress i södra Dalarna, den andra i Örebro län.

Utredning

I bägge av fallen har Skatteverket beslutat att påföra 10 000 kronor i kontrollavgift för avsaknad av kassaregister.

– Vi har även upptäckt saker som föranleder andra utredningsåtgärder, berättar Magnus Winberg, regionsamordnare för kontanthandel på Skatteverket.

Vad det är för saker vill han dock inte berätta. Så länge utredning pågår omfattas den av sekretess.

Av ett av besluten framgår dock att den kvinna som står som ansvarig för verksamheten inte är registrerad för moms och att det finns misstankar om svartarbete.

”Risken för skatteundandragande anser Skatteverket vara betydande då du inte redovisar några löner för de verksamma som arbetar eller den omsättning som Skatteverket anser att du verkligen har”, står det i beslutet.

Den kvinna som står som ansvarig för företaget har haft få svar att ge. Kvinnan har uppgett att hon inte arbetar i verksamheten eller är involverad i inköp eller försäljning. Hon har heller inte kunnat svara på hur verksamheten bedrivs.

Det handlade om två näringsidkare som vid kontrollerna saknade kassaregister, som är ett krav om en rörelse har en årsomsättning som överstiger fyra prisbasbelopp, vilket innebär drygt 177 000 kronor.

En handlare var föremål för kontroll i slutet av maj, den andra i juni, enligt beslut som NWT begärt ut av Skatteverket. Handlarna är inte hemmahörande i Värmland, en har adress i södra Dalarna, den andra i Örebro län.

Utredning

I bägge av fallen har Skatteverket beslutat att påföra 10 000 kronor i kontrollavgift för avsaknad av kassaregister.

– Vi har även upptäckt saker som föranleder andra utredningsåtgärder, berättar Magnus Winberg, regionsamordnare för kontanthandel på Skatteverket.

Vad det är för saker vill han dock inte berätta. Så länge utredning pågår omfattas den av sekretess.

Av ett av besluten framgår dock att den kvinna som står som ansvarig för verksamheten inte är registrerad för moms och att det finns misstankar om svartarbete.

”Risken för skatteundandragande anser Skatteverket vara betydande då du inte redovisar några löner för de verksamma som arbetar eller den omsättning som Skatteverket anser att du verkligen har”, står det i beslutet.

Den kvinna som står som ansvarig för företaget har haft få svar att ge. Kvinnan har uppgett att hon inte arbetar i verksamheten eller är involverad i inköp eller försäljning. Hon har heller inte kunnat svara på hur verksamheten bedrivs.