2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

Högt betyg till LSS-insatser

KARLSTAD

En undersökning i Karlstads kommun visar att många av kunderna inom LSS, verksamheten för funktionsstöd, är trygga och nöjda.

– Kvalitetsmåttet för trygghet och nöjdhet visar att 84 procent av våra kunder känner så inför de insatser man får, säger Marléne Lund Kopparklint, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Utmärkande för årets resultat är att kunderna på servicebostad och korttidsboende är mycket nöjdare än tidigare år.

– Kvalitetsmåttet för trygghet och nöjdhet visar att 84 procent av våra kunder känner så inför de insatser man får, säger Marléne Lund Kopparklint, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Utmärkande för årets resultat är att kunderna på servicebostad och korttidsboende är mycket nöjdare än tidigare år.