2015-08-28 06:00

2015-08-28 10:06

Ny vårdcentral i Karlstad

VÄRMLAND: Praktikertjänsts fjärde i länet

NYTT. Karlstad kommer att få ytterligare en vårdcentral.
Praktikertjänst driver populära Åttkanten på Haga och i november öppnar man en helt ny mottagning på Kasernhöjden.

Bakgrunden till satsningen är det höga trycket på vårdcentralen Åttkanten på Haga.

– Under en längre tid har Åttkanten varit tyngd av att många patienter vill gå där. Det är inget problem, men en angenäm utmaning, säger Magnus Nilsson, regionchef för primärvård hos Praktikertjänst.

– Vi har under flera år försökt rekrytera och starta en ny vårdcentral i Karlstad. Flaskhalsen är alltid läkarbemanningen. Att det är svårt att rekrytera allmänspecialister är ett problem som Värmland delar med andra län.

Karin Körgesaar, som i dag arbetar som läkare hos landstinget, kommer att vara verksamhetschef på den nya vårdcentralen.

– Vi börjar med tre allmänläkare. Sedan kommer vi att anställa personal beroende på hur vårt patientunderlag ser ut. Det vet vi inte än.

Öppnar i höst

Nu pågår arbetet med att renovera fastigheten på Kasernhöjden. Planen är att mottagningen ska öppna den 2 november.

Det handlar om att bygga en helt ny vårdcentral från grunden.

– Personalrekryteringen pågår som bäst just nu, säger Magnus Nilsson.

Vårdcentralen på Kasernhöjden blir Praktikertjänsts fjärde i Värmland. De tre andra, Åttkanten och vårdcentralerna i Säffle och Töcksfors, öppnade i samband med att vårdvalet infördes 2010.

Har ni planer på att öppna fler vårdcentraler i Värmland?

– Vi kan inte säga någonting för dagen. Vi är alltid intresserade av att komma i gång med verksamheter om förutsättningarna finns.

Sju landstingsdrivna

Vårdcentralen blir den tionde i Karlstads kommun.

Sju av dem drivs av landstinget där Karin Malmqvist är divisionschef för allmänmedicin.

– Generellt sett uppfattar jag från mina medarbetare att vi har ett högt tryck på vårdcentralerna. Vi har hög ambition att vara tillgängliga, men att vi inte alltid räcker till.

Behövs det ytterligare en vårdcentral i Karlstad?

– Det är patienterna som måste göra den bedömningen. Det är de som väljer vårdcentral. Jag förutsätter att även den här vårdcentralen kommer att ha patienter som söker sig dit, säger Karin Malmqvist.

– Vi tappar läkare, men de är ändå kvar i landstingsområdet fast i en annan regi. Det får ses som positivt för patienterna.

Bakgrunden till satsningen är det höga trycket på vårdcentralen Åttkanten på Haga.

– Under en längre tid har Åttkanten varit tyngd av att många patienter vill gå där. Det är inget problem, men en angenäm utmaning, säger Magnus Nilsson, regionchef för primärvård hos Praktikertjänst.

– Vi har under flera år försökt rekrytera och starta en ny vårdcentral i Karlstad. Flaskhalsen är alltid läkarbemanningen. Att det är svårt att rekrytera allmänspecialister är ett problem som Värmland delar med andra län.

Karin Körgesaar, som i dag arbetar som läkare hos landstinget, kommer att vara verksamhetschef på den nya vårdcentralen.

– Vi börjar med tre allmänläkare. Sedan kommer vi att anställa personal beroende på hur vårt patientunderlag ser ut. Det vet vi inte än.

Öppnar i höst

Nu pågår arbetet med att renovera fastigheten på Kasernhöjden. Planen är att mottagningen ska öppna den 2 november.

Det handlar om att bygga en helt ny vårdcentral från grunden.

– Personalrekryteringen pågår som bäst just nu, säger Magnus Nilsson.

Vårdcentralen på Kasernhöjden blir Praktikertjänsts fjärde i Värmland. De tre andra, Åttkanten och vårdcentralerna i Säffle och Töcksfors, öppnade i samband med att vårdvalet infördes 2010.

Har ni planer på att öppna fler vårdcentraler i Värmland?

– Vi kan inte säga någonting för dagen. Vi är alltid intresserade av att komma i gång med verksamheter om förutsättningarna finns.

Sju landstingsdrivna

Vårdcentralen blir den tionde i Karlstads kommun.

Sju av dem drivs av landstinget där Karin Malmqvist är divisionschef för allmänmedicin.

– Generellt sett uppfattar jag från mina medarbetare att vi har ett högt tryck på vårdcentralerna. Vi har hög ambition att vara tillgängliga, men att vi inte alltid räcker till.

Behövs det ytterligare en vårdcentral i Karlstad?

– Det är patienterna som måste göra den bedömningen. Det är de som väljer vårdcentral. Jag förutsätter att även den här vårdcentralen kommer att ha patienter som söker sig dit, säger Karin Malmqvist.

– Vi tappar läkare, men de är ändå kvar i landstingsområdet fast i en annan regi. Det får ses som positivt för patienterna.

Vårdcentralerna

I Karlstads kommun driver landstinget vårdcentralerna Gripen, Herrhagen, Kronoparken, Molkom, Rud, Skåre och Västerstrand. Praktikertjänst har i dag Åttkanten på Haga och i Vålberg drivs den av Legevisitten.

Källa: