2015-08-28 13:37

2015-08-28 16:04

Informationsmöte om ny samlingslokal på Rud

KARLSTAD: Kan börja byggas nästa år

Islamiska kulturföreningens långvariga sökande efter ny lokal kan vara på väg att ta slut.
Nu finns en skiss för en ny samlingslokal på Rud i Karlstad.

– Men vi är uppstarten av planarbetet, det handlar om att konkretisera de idéer som finns, betonar stadsbyggnadsarkitekt Daniel Nordholm.

I tio år har Islamiska kulturföreningen i Karlstad letat efter ny lokal för samlingsplats och moské. Lösningar har varit på gång, men av olika anledningar runnit ut i sanden.

Hyresavtal

I dag hyr man Solareturens gamla lokal på Kronoparken, ett hyresavtal som går ut i slutet av nästa år.

Men nu kan lokalfrågan möjligen komma att lösas. I våras berättade NWT att kommunen erbjudit föreningen en tomt vid Nobelgymnasiet på Rud.

Nu har arbetet kommit så långt att kommunen kallat närboende till ett informationsmöte.

– Det här är en fråga som är känslig hos vissa, där det kan finnas mycket frågor och funderingar. Därför vill vi komma ut så tidigt som möjligt, av serviceskäl kan man säga, säger Daniel Nordholm.

Visa skiss

Mötet hålls torsdagen den 3 september och boende i de tre närmaste kvarteren är inbjudna. Där kommer man bland annat presentera den idé och skiss som finns.

Vad vill man göra?

– De vill skapa en mötesplats för hela stadsdelen, en plats som inte religionsbunden. Det ska finnas någon form av bönerum, men också lokaler för konferenser, butiker och restaurang. Funktioner som har en bred målgrupp.

Är det klart att det blir ett bygge på den här platsen?

– Nej, det enda beslut som tagits är att vi ska pröva om det är lämpligt att ha en samlingslokal på den här platsen. Vi vill få svar på vilka intressen som finns.

Om allt går bra – när kan ett bygge dra igång?

– Det är väldigt svårt att svara på. En normal planprocess tar ett år eller så. I så fall pratar vi om våren eller halvårsskiftet nästa år.

– Men vi är uppstarten av planarbetet, det handlar om att konkretisera de idéer som finns, betonar stadsbyggnadsarkitekt Daniel Nordholm.

I tio år har Islamiska kulturföreningen i Karlstad letat efter ny lokal för samlingsplats och moské. Lösningar har varit på gång, men av olika anledningar runnit ut i sanden.

Hyresavtal

I dag hyr man Solareturens gamla lokal på Kronoparken, ett hyresavtal som går ut i slutet av nästa år.

Men nu kan lokalfrågan möjligen komma att lösas. I våras berättade NWT att kommunen erbjudit föreningen en tomt vid Nobelgymnasiet på Rud.

Nu har arbetet kommit så långt att kommunen kallat närboende till ett informationsmöte.

– Det här är en fråga som är känslig hos vissa, där det kan finnas mycket frågor och funderingar. Därför vill vi komma ut så tidigt som möjligt, av serviceskäl kan man säga, säger Daniel Nordholm.

Visa skiss

Mötet hålls torsdagen den 3 september och boende i de tre närmaste kvarteren är inbjudna. Där kommer man bland annat presentera den idé och skiss som finns.

Vad vill man göra?

– De vill skapa en mötesplats för hela stadsdelen, en plats som inte religionsbunden. Det ska finnas någon form av bönerum, men också lokaler för konferenser, butiker och restaurang. Funktioner som har en bred målgrupp.

Är det klart att det blir ett bygge på den här platsen?

– Nej, det enda beslut som tagits är att vi ska pröva om det är lämpligt att ha en samlingslokal på den här platsen. Vi vill få svar på vilka intressen som finns.

Om allt går bra – när kan ett bygge dra igång?

– Det är väldigt svårt att svara på. En normal planprocess tar ett år eller så. I så fall pratar vi om våren eller halvårsskiftet nästa år.