2015-08-26 18:01

2015-08-26 18:04

Nyanställer 36 personer i äldreomsorgen

KARLSTAD: Äldreomsorgen kan utöka tack vare statlig satsning

Tack vare en statlig satsning kan Karlstads kommun nyanställa 36 personer inom äldreomsorgen. Det handlar bland annat om boende- och hemtjänstpersonal och sjuksköterskor.
– Det här kommer innebära oerhört mycket, säger Marléne Lund Kopparklint (M).

Riksdagen har beslutat om en satsning för att utöka bemanningen inom den kommunala äldreomsorgen. Satsningen pågår under fyra år och omfattar 1 miljard kronor år 2015 och 2 miljarder kronor årligen 2016–2018.

– För Karlstads del innebär det att vi får cirka 9 miljoner kronor för andra halvåret i år och cirka 18 miljoner för de resterande åren. Pengarna kommer väl till pass eftersom läget har varit ansträngt.

– De kommer att användas till 22 nya tjänster inom boende och hemtjänst, till sju sjuksköterskor, fyra arbetsterapeuter och till tre fysioterapeuter och rekryteringen pågår nu. Vi fick beskedet om pengarna sent i våras, säger Tapani Savallampi, ekonomichef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Förutom fler händer i vården innebär det enligt honom även att arbetslagen får bättre schema, att det blir färre delade turer och minskad stress.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Marléne Lund Kopparklint är mycket nöjd med den statliga satsningen.

– Det här kommer innebära oerhört mycket. Vi ska stärka upp bemanningssidan och göra den ännu stabilare.

– Samtidigt är det viktigt att det blir kontinuitet i detta så vi inte behöver riva ner organisationen när den här perioden är slut. Därför gäller det att använda dem klokt. Vi vet inte hur det blir med finansieringen efter 2018, säger Marléne Lund Kopparklint.

Riksdagen har beslutat om en satsning för att utöka bemanningen inom den kommunala äldreomsorgen. Satsningen pågår under fyra år och omfattar 1 miljard kronor år 2015 och 2 miljarder kronor årligen 2016–2018.

– För Karlstads del innebär det att vi får cirka 9 miljoner kronor för andra halvåret i år och cirka 18 miljoner för de resterande åren. Pengarna kommer väl till pass eftersom läget har varit ansträngt.

– De kommer att användas till 22 nya tjänster inom boende och hemtjänst, till sju sjuksköterskor, fyra arbetsterapeuter och till tre fysioterapeuter och rekryteringen pågår nu. Vi fick beskedet om pengarna sent i våras, säger Tapani Savallampi, ekonomichef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Förutom fler händer i vården innebär det enligt honom även att arbetslagen får bättre schema, att det blir färre delade turer och minskad stress.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Marléne Lund Kopparklint är mycket nöjd med den statliga satsningen.

– Det här kommer innebära oerhört mycket. Vi ska stärka upp bemanningssidan och göra den ännu stabilare.

– Samtidigt är det viktigt att det blir kontinuitet i detta så vi inte behöver riva ner organisationen när den här perioden är slut. Därför gäller det att använda dem klokt. Vi vet inte hur det blir med finansieringen efter 2018, säger Marléne Lund Kopparklint.