2015-08-26 18:28

2015-08-26 18:28

Klubbat i Stadsbyggnadsnämnden

KLUBBAT

Trafikdetaljplaner antagna

Stadsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanerna för den nya rondellen på 63:an vid infarten till Höjdgatan och OKQ8 och Hotel Gustaf Fröding samt den nya bussbytespunkten på området.

Detaljplaner för villor

Två nya villaområden planeras i utkanten av Karlstad. Ett område ligger norr om Dingelsundet, det andra nära Fruktvägen i Skåre. Vid Dingelsundet är det en privatperson och kommunen som äger marken och i Skåre en privatperson. Nu ska detaljplaner göras.

Bygger på fastighet

Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen för kvarteret Trätälja 10. Det är Wermlands invest som vill bygga på en befintlig fastighet på Drottninggatan med cirka 15 lägenheter.

Plan för punkthus

En ny detaljplan ska tas fram för Gruvplan på Gruvlyckan. Här vill KBAB bygga ett nytt punkthus.

Bygglov på Stockfallet

Bygglov lämnades för två stycken hus för gruppboenden på Stockfallet. Karlstads kommun ska bygga husen som får åtta lägenheter i varje hus.

Nya flerbostadshus

Fastighetsbolaget Lundbergs får bygglov för tre flerbostadshus längs Strandvägen i Karlstad.

Bygger nya lägenheter

Bostadsrättsföreningen Aktern på Orrholmen får bygglov för att bygga om en källarlokal till tre lägenheter.

Trafikdetaljplaner antagna

Stadsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanerna för den nya rondellen på 63:an vid infarten till Höjdgatan och OKQ8 och Hotel Gustaf Fröding samt den nya bussbytespunkten på området.

Detaljplaner för villor

Två nya villaområden planeras i utkanten av Karlstad. Ett område ligger norr om Dingelsundet, det andra nära Fruktvägen i Skåre. Vid Dingelsundet är det en privatperson och kommunen som äger marken och i Skåre en privatperson. Nu ska detaljplaner göras.

Bygger på fastighet

Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen för kvarteret Trätälja 10. Det är Wermlands invest som vill bygga på en befintlig fastighet på Drottninggatan med cirka 15 lägenheter.

Plan för punkthus

En ny detaljplan ska tas fram för Gruvplan på Gruvlyckan. Här vill KBAB bygga ett nytt punkthus.

Bygglov på Stockfallet

Bygglov lämnades för två stycken hus för gruppboenden på Stockfallet. Karlstads kommun ska bygga husen som får åtta lägenheter i varje hus.

Nya flerbostadshus

Fastighetsbolaget Lundbergs får bygglov för tre flerbostadshus längs Strandvägen i Karlstad.

Bygger nya lägenheter

Bostadsrättsföreningen Aktern på Orrholmen får bygglov för att bygga om en källarlokal till tre lägenheter.