2015-08-18 06:00

2015-08-18 06:00

Sammanslagning utredd

KARLSTAD: Föreslår i stället utökat samarbete

1+1. Kan två stora förvaltningar i Karlstads kommun göras till en enda – och vilka vinster skulle det ge?
En utredning visar på flera fördelar, men den föreslår ändå inte en sammanslagning.

Det handlar om barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen i Karlstad, som tillsammans har nästan 4 000 anställda.

Två stora enheter i kommunen med flera likheter.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och grundskola och gymnasieförvaltningen, som är gemensam för Karlstad och Hammarö, för bland annat gymnasieskola och vuxenutbildning.

Har utretts

Frågan om en sammanslagning kom upp i slutet av förra året och har nu utretts.

En grupp tjänstemän har tittat på fördelar och nackdelar inom områden som personalenhet, måltidsverksamhet, lokaler, planering och kommunikation.

Man konstaterar att det finns flera fördelar med att slå ihop de båda förvaltningarna till en enda, men att det finns en rad frågor som behöver utredas djupare. Till exempel vilka resurser själva sammanslagningen skulle ta i anspråk och vad det skulle betyda om nästan hälften av kommunens anställda hamnade inom samma förvaltning.

En nämnd

För att fördelarna ska bli maximala tror tjänstemännen att det också krävs att de politiska nämnderna som styr förvaltningarna slås ihop.

Eftersom flera av fördelarna bedöms kunna nås redan i dag, genom utökat samarbete, så förordar utredningen i dagsläget inte en sammanslagning.

”En sammanslagning och bildandet av en enda utbildningsförvaltning kan aktualiseras när det finns politiska förutsättningar för en utbildningsnämnd...”, står det i yttrandet.

Det handlar om barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen i Karlstad, som tillsammans har nästan 4 000 anställda.

Två stora enheter i kommunen med flera likheter.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och grundskola och gymnasieförvaltningen, som är gemensam för Karlstad och Hammarö, för bland annat gymnasieskola och vuxenutbildning.

Har utretts

Frågan om en sammanslagning kom upp i slutet av förra året och har nu utretts.

En grupp tjänstemän har tittat på fördelar och nackdelar inom områden som personalenhet, måltidsverksamhet, lokaler, planering och kommunikation.

Man konstaterar att det finns flera fördelar med att slå ihop de båda förvaltningarna till en enda, men att det finns en rad frågor som behöver utredas djupare. Till exempel vilka resurser själva sammanslagningen skulle ta i anspråk och vad det skulle betyda om nästan hälften av kommunens anställda hamnade inom samma förvaltning.

En nämnd

För att fördelarna ska bli maximala tror tjänstemännen att det också krävs att de politiska nämnderna som styr förvaltningarna slås ihop.

Eftersom flera av fördelarna bedöms kunna nås redan i dag, genom utökat samarbete, så förordar utredningen i dagsläget inte en sammanslagning.

”En sammanslagning och bildandet av en enda utbildningsförvaltning kan aktualiseras när det finns politiska förutsättningar för en utbildningsnämnd...”, står det i yttrandet.