2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:47

Boende fruktar fler olyckor vid Edsgatan

KARLSTAD

En allvarlig cykelolycka i fredags har fått boende att larma om trafiksituationen vid Edsgatan i Karlstad.
– Det är ett under att det ínte händer fler olyckor, säger Sune Nilsson.

Från sitt hus ser han ut över Klarälvsbanan, Edsgatevägen och uppfartsvägen där trafiken till villorna ska passera gång- och cykelbanan.

– Vi är inte förvånade över att olyckan inträffade. Vi har sett massor av incidenter, folk som tvärbromsar. Det händer hela tiden, säger Sune Nilsson.

Klarälvsbanan är en gång- och cykelväg som används flitigt av motionärer av alla lag, inte minst cyklister.

– Ibland går det riktigt fort, säger Sune Nilsson.

Han misstänker att många cyklister inte är medvetna om att de ska lämna företräde för den korsande trafiken.

Bilar kör fort

Sune Nisson pekar också på fler olycksrisker vid Edsgatevägen. Vägen är bitvis kurvig och sikten begränsad, det blir farligt när en bil får stanna på vägbanan för att släppa fram motionärer på Klarälvsbanan. Dessutom finns riskabla gamla utfarter till sommarstugor som byggs om till åretruntboende.

– Det är sällan någon håller 70-gränsen. Det måste gå att göra något så att det inte händer fler olyckor, säger Sune Nilsson.

Efter cykelolyckan i fredags, där en man skadades allvarligt, hade polisen synpunkter på trafiksäkerheten kring olycksplatsen vid Edsgatans gård.

– Vi noterade att det är en trafikfarlig miljö, med bland annat dålig sikt, säger Rune Atterstig, chef för trafikenheten vid polisen i Värmland.

– Det finns flera ställen längs Klarälvsbanan som borde ses över. Har man byggt en så fin led är det viktigt att man har bra säkerhet, säger Rune Atterstig.

Han håller med om att kunskapen om vem som väjer kan vara bristfällig.

– Där olyckan skedde är uppfarten enskild väg. Det innebär att ömsesidig väjningsplikt gäller. Båda ska väja. Det vanliga är att det sitter en skylt med påbjuden gång- och cykelväg på ömse sidor om bilvägen. Då upphör cykelvägen vid bilvägen och börjar igen på andra sidan. Alltså ska trafikanterna på cykelvägen lämna företräde.

Diskuterar åtgärder

Karlstads kommun har efter polisens synpunkter inspekterat förhållandena kring olycksplatsen.

– Vi har varit ute i morse och kontrollerat, sträckan uppfyller riktlinjerna för siktsträckor, säger trafikingenjör Ingemar Johansson.

Planerar kommunen några åtgärder för att höja säkerheten?

– Vi diskuterar frågan, men än är ingenting bestämt. En variant kan vara att ge cykeltrafiken företräde. Men det kommer säkert inte att bli samma lösning på alla ställen, säger Ingemar Johansson.

Från sitt hus ser han ut över Klarälvsbanan, Edsgatevägen och uppfartsvägen där trafiken till villorna ska passera gång- och cykelbanan.

– Vi är inte förvånade över att olyckan inträffade. Vi har sett massor av incidenter, folk som tvärbromsar. Det händer hela tiden, säger Sune Nilsson.

Klarälvsbanan är en gång- och cykelväg som används flitigt av motionärer av alla lag, inte minst cyklister.

– Ibland går det riktigt fort, säger Sune Nilsson.

Han misstänker att många cyklister inte är medvetna om att de ska lämna företräde för den korsande trafiken.

Bilar kör fort

Sune Nisson pekar också på fler olycksrisker vid Edsgatevägen. Vägen är bitvis kurvig och sikten begränsad, det blir farligt när en bil får stanna på vägbanan för att släppa fram motionärer på Klarälvsbanan. Dessutom finns riskabla gamla utfarter till sommarstugor som byggs om till åretruntboende.

– Det är sällan någon håller 70-gränsen. Det måste gå att göra något så att det inte händer fler olyckor, säger Sune Nilsson.

Efter cykelolyckan i fredags, där en man skadades allvarligt, hade polisen synpunkter på trafiksäkerheten kring olycksplatsen vid Edsgatans gård.

– Vi noterade att det är en trafikfarlig miljö, med bland annat dålig sikt, säger Rune Atterstig, chef för trafikenheten vid polisen i Värmland.

– Det finns flera ställen längs Klarälvsbanan som borde ses över. Har man byggt en så fin led är det viktigt att man har bra säkerhet, säger Rune Atterstig.

Han håller med om att kunskapen om vem som väjer kan vara bristfällig.

– Där olyckan skedde är uppfarten enskild väg. Det innebär att ömsesidig väjningsplikt gäller. Båda ska väja. Det vanliga är att det sitter en skylt med påbjuden gång- och cykelväg på ömse sidor om bilvägen. Då upphör cykelvägen vid bilvägen och börjar igen på andra sidan. Alltså ska trafikanterna på cykelvägen lämna företräde.

Diskuterar åtgärder

Karlstads kommun har efter polisens synpunkter inspekterat förhållandena kring olycksplatsen.

– Vi har varit ute i morse och kontrollerat, sträckan uppfyller riktlinjerna för siktsträckor, säger trafikingenjör Ingemar Johansson.

Planerar kommunen några åtgärder för att höja säkerheten?

– Vi diskuterar frågan, men än är ingenting bestämt. En variant kan vara att ge cykeltrafiken företräde. Men det kommer säkert inte att bli samma lösning på alla ställen, säger Ingemar Johansson.