2015-07-28 18:48

2015-07-28 19:01

Bristande respekt vid sanering

En traktor med släp läckte hydraulolja vid Lövnäsleden på Hammarö utanför Karlstad och trafiken fick omdirigeras.

På riksväg 561 i höjd med cirkulationsplatsen i riktning mot Jonsbol pågick under tisdagseftermiddagen ett saneringsarbete efter en traktor som hade läckt en mindre mängd hydraulolja.

Medan saneringsarbetet pågår fick trafiken på platsen dirigeras. Men det var något som en del av bilisterna inte respekterade, enligt ett vittne på platsen. Istället för att följa direktionerna körde en del bilar på gångbanan istället. Vilket inte är bra eftersom en olycka kan ske.

- Tyvärr är det inte ovanligt att bilister gör så. Det är ju inte bra. Det är vår arbetsplats, säger räddningschef i beredskap Hans Berged. Men vägarbetare och polisen är nog mer utsatta än oss.

På riksväg 561 i höjd med cirkulationsplatsen i riktning mot Jonsbol pågick under tisdagseftermiddagen ett saneringsarbete efter en traktor som hade läckt en mindre mängd hydraulolja.

Medan saneringsarbetet pågår fick trafiken på platsen dirigeras. Men det var något som en del av bilisterna inte respekterade, enligt ett vittne på platsen. Istället för att följa direktionerna körde en del bilar på gångbanan istället. Vilket inte är bra eftersom en olycka kan ske.

- Tyvärr är det inte ovanligt att bilister gör så. Det är ju inte bra. Det är vår arbetsplats, säger räddningschef i beredskap Hans Berged. Men vägarbetare och polisen är nog mer utsatta än oss.