2015-07-26 06:00

2015-07-26 08:06

Skamfläck

KARLSTAD: Stadsmiljö ska snyggas till

Strax intill Karlstads kommuns nya kontorshus i Inre hamn i Karlstad är inte miljön lika trevlig.

Här löper en halvt asfalterad gång- och cykelbana och intill den ett industrispår med en gul stoppbock.

– Området ska åtgärdas. Men vi väntar ut Klöverns kontorshusbygge på granntomten. Vi hoppas snart även kunna ta bort rälsen. Konsum Värmland har nyligen slutat använda sin del av spåret, säger Ingemar Johansson, trafikingenjör på Karlstads kommun.

Här löper en halvt asfalterad gång- och cykelbana och intill den ett industrispår med en gul stoppbock.

– Området ska åtgärdas. Men vi väntar ut Klöverns kontorshusbygge på granntomten. Vi hoppas snart även kunna ta bort rälsen. Konsum Värmland har nyligen slutat använda sin del av spåret, säger Ingemar Johansson, trafikingenjör på Karlstads kommun.