2015-07-20 12:00

2015-07-20 12:00

Väsebygge inleds 2016

TRAFIK: Dubbelspåret förlängs och järnvägsundergång anläggs

Nästa år inleds förlängningen av mötesstationen på Värmlandsbanan i Väse. Totalt blir dubbelspåret tre kilometer långt och gör att tåg kan mötas i fart.
Samtidigt förlängs plattformarna och Storgatan får en planskild undergång under spåren. Några byggnader närmast dem kan bli rivna.

Fram till och med den 27 augusti är kommunens nya detaljplan för området ute på granskning där allmänheten får tycka till om den.

Det samma gäller för Trafikverkets nya järnvägsplan till och med den 17 augusti.

Och det är omfattande förändringar som kommer att ske i Väse. Trafikverket ska investera 155 miljoner kronor i projektet som ska stå klart under 2017.

Satsningen görs för att kunna utöka gods- och persontrafiken på Värmlandsbanan, korta restiderna och utöka punktligheten.

Den planskilda korsningen på Storgatan innebär även att dagens väntan vid bommarna försvinner.

Längre plattformar

Den nya mötesstationen innebär att det blir dubbelspår på en tre kilometer lång sträcka och det gör att två tåg kommer att kunna mötas i fart och slipper vänta på varandra.

Samtidigt förlängs dagens plattformar vid stationen i Väse och blir 110 meter långa.

Till de nya plattformarna kommer nya gång- och cykelbroar och ramper att leda och även längs den planskilda undergången under järnvägen ska en cykelväg löpa.

En ny bytespunkt mellan buss och tåg anläggs för resenärer vid järnvägsstationen.

Tanken är att investeringarna ska bidra till att göra Väse till en attraktivare ort att bo och leva i. Efter järnvägsombyggnaden kortas restiden med tåg till Karlstad till 13–14 minuter.

Pizzerian rivs

Men samtidigt innebär förlängningen av dubbelspåret åt väster att spårområdet utökas åt söder. Det betyder att järnvägen hamnar närmare bebyggelsen där.

Redan nu står det klart att pizzerian ska rivas och även några andra hus närmast spåren kan komma att behöva tas bort.

I detaljplanen skapas det även möjlighet för nya bostäder längs Björkgatan. Kommunen tittar även på möjligheten att anlägga ett torg i centrala Väse. Vad som händer med stationshuset är inte klart. Det har undantagits från detaljplanen.

Fram till och med den 27 augusti är kommunens nya detaljplan för området ute på granskning där allmänheten får tycka till om den.

Det samma gäller för Trafikverkets nya järnvägsplan till och med den 17 augusti.

Och det är omfattande förändringar som kommer att ske i Väse. Trafikverket ska investera 155 miljoner kronor i projektet som ska stå klart under 2017.

Satsningen görs för att kunna utöka gods- och persontrafiken på Värmlandsbanan, korta restiderna och utöka punktligheten.

Den planskilda korsningen på Storgatan innebär även att dagens väntan vid bommarna försvinner.

Längre plattformar

Den nya mötesstationen innebär att det blir dubbelspår på en tre kilometer lång sträcka och det gör att två tåg kommer att kunna mötas i fart och slipper vänta på varandra.

Samtidigt förlängs dagens plattformar vid stationen i Väse och blir 110 meter långa.

Till de nya plattformarna kommer nya gång- och cykelbroar och ramper att leda och även längs den planskilda undergången under järnvägen ska en cykelväg löpa.

En ny bytespunkt mellan buss och tåg anläggs för resenärer vid järnvägsstationen.

Tanken är att investeringarna ska bidra till att göra Väse till en attraktivare ort att bo och leva i. Efter järnvägsombyggnaden kortas restiden med tåg till Karlstad till 13–14 minuter.

Pizzerian rivs

Men samtidigt innebär förlängningen av dubbelspåret åt väster att spårområdet utökas åt söder. Det betyder att järnvägen hamnar närmare bebyggelsen där.

Redan nu står det klart att pizzerian ska rivas och även några andra hus närmast spåren kan komma att behöva tas bort.

I detaljplanen skapas det även möjlighet för nya bostäder längs Björkgatan. Kommunen tittar även på möjligheten att anlägga ett torg i centrala Väse. Vad som händer med stationshuset är inte klart. Det har undantagits från detaljplanen.

Ingår i Tåg i tid

Satsningen på ett förlängt mötesspår i Väse är en del av projektet Tåg i tid som innebär att det anläggs mötesstationer där samt i Välsviken, vid pråmkanalen i Karlstad och i Brunsberg i Brunskog.

Till det kommer resecentrum vid Karlstad central och en flytt av rangerbangården till ett nytt läge i Välsviken.